Logga in

Fjärrvärmepriser

Svensk Fjärrvärmes branschstatistik

Svensk Fjärrvärme samlar varje år in prisstatistik för fjärrvärme från branschen. Priserna redovisas per kommun och för småhus, mindre flerfamiljshus och större flerfamiljshus.

Se prisstatistiken i Fjärrvärmepriser 2014-2015.

Diagrammet visar prisutveckling genomsnittspris inkl. moms för småhus, mindre flerfamiljshus och större flerfamiljshus, 2005-2015, öre/kWh. Klicka på bilden för större bild.

Diagrammet visar medelpris fjärrvärme, kr/MWh, för de olika hustyperna småhus, mindre flerfamiljshus och större flerfamiljshus, under perioden 2014-2015. Klicka på bilden för större bild.

Reviderad beräkningsmodell för fjärrvärmepriset

Nytt för den framtagna prisstatistiken 2014-2015 är att Svensk Fjärrvärme, i samarbete med Nils Holgerssongruppen, reviderat beräkningsmetoden för fjärrvärmepriset. En viktig förändring är att den nya metoden innehåller en definition av Nils Holgersson-husets effektbehov. Svensk Fjärrvärme avser att fortsätta att utveckla beräkningsmetoden för att ytterligare öka precisionen i statistiken. Läs mer om den reviderade beräkningsmetoden.

Vad påverkar fjärrvärmepriserna?

Fjärrvärmepriserna varierar mycket mellan olika orter eftersom fjärrvärmepriset sätts utifrån lokala förutsättningar. Bränslepriserna är den faktor som har störst påverkan på prissättningen.Även hur näten ser ut påverkar priset. Mindre nät och nät med stora avstånd mellan husen har i allmänhet högre priser, medan större nät och nät med kraftvärme (samtidig produktion av el och fjärrvärme) har lägre priser.

Vill du veta mer om vad som bestämmer fjärrvärmepriset på din egen ort, kontakta din lokala fjärrvärmeleverantör.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation