Logga in

Fjärrvärmepriser

Svensk Fjärrvärmes branschstatistik

Svensk Fjärrvärme samlar varje år in prisstatistik för fjärrvärme från branschen. Priserna finns redovisade per kommun i Excelfilen Fjärrvärmepriser 2014.

I filen redovisas priser för småhus, mindre flerfamiljshus och större flerfamiljshus. Här finns också priser för perioden 2004-2014, samt prisförändring i i procent för 2014-2013.

  

Klicka på bilden för större diagram.

Prisutveckling för småhus, mindre flerfamiljshus och större flerfamiljshus,
2005-2014, öre/kWh inkl. moms.

Vad påverkar fjärrvärmepriserna?
Fjärrvärmepriserna varierar mycket mellan olika orter eftersom fjärrvärmepriset sätts utifrån lokala förutsättningar. Bränslepriserna är den faktor som har störst påverkan på prissättningen.Även hur näten ser ut påverkar priset. Mindre nät och nät med stora avstånd mellan husen har i allmänhet högre priser, medan större nät och nät med kraftvärme (samtidig produktion av el och fjärrvärme) har lägre priser.

Vill du veta mer om vad som bestämmer fjärrvärmepriset på din egen ort, kontakta din lokala fjärrvärmeleverantör.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation