Logga in

Tillförd energi

Fjärrvärmebranschen har haft en stadig minskning av fossila bränslen i produktionen sedan 1980-talet. Svensk Fjärrvärmes statistik visar att denna utveckling fortsätter.

Största delen av den energi som tillförs värmeproduktionen är förnybar. Det är främst på grund av den kraftiga ökningen av koldioxidskatten som branschen har genomfört åtgärder för att minska användningen av fossila bränslen. Detta har medfört stora minskningar av koldioxidutsläppen. Till höger hittar du  värmeproduktionen per nät.

Fjärrvärmens bränslemix 2014

Klicka på diagrammet för större bild.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation