Logga in

Verksamhetsberättelse 2013/2014

Nya regelverk landade rätt

Verksamhetsberättelsen pekar ut de viktigaste områdena för branschen och för medlemsföretagen under året 2013/2014. Verksamhetsåret har präglats av nya regelverk, vilka är resultatet av flera års utredande. Ett stort påverkansarbete från Svensk Fjärrvärme och medlemsföretagen ledde till att regelverken i stort blev bra för fjärrvärmeföretagen.

Under verksamhetsåret startade fjärrvärmeforskningsprogrammet Fjärrsyn sin tredje forskningsperiod och intresset för att utveckla branschen är stort. Det visar inte minst det stora antalet forskningsansökningar. Under året delades 42 miljoner kronor ut till forsknings- och utvecklingsprojekt i hela landet.

2013-2014 var också åretdå vi värmde varandra med fjärrvärme. Inte bara i stugorna, utan också i den rikstäckande kampanjen som Svensk Fjärrvärmes alla medlemsföretag stod bakom. Kampanjens syfte var att öka allmänhetens kunskap om fjärrvärmens förmåga att ta tillvara det som annars går till spillo.

Så här förklarar Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme, varför det har varit ett energipolitiskt framgångsrikt år för fjärrvärmen:

- Vi har lagt ner mycket arbete på att påverka besluten i en riktning som är positiv för fjärrvärmen, med väl underbyggda fakta. Att vi är en branschorganisation där majoriteten av de svenska fjärrvärmeföretagen är medlemmar är givetvis en styrka. Våra medlemmar står för 98 procent av den levererade fjärrvärmen i Sverige, det i sin tur omfattar drygt halva marknaden för värme och varmvatten i landet.
Dessutom bidrar fjärrvärmen med stor nytta för såväl miljö och klimat, som samhälle. Vi upplever att det finns ett ökat intresse för fjärrvärme hos politiker och en vilja att villkoren ska vara rättvisa. Detta sammantaget har lett till att vi har nått framgångar.

I årets upplaga av verksamhetsberättelsen kan du även läsa om:

  • Statistik - viktiga faktaunderlag
  • Fjärrsyn ger kunskap till nytta för branchen och samhället
  • Annan forskning kring fjärrvärme
  • Forskningsprojekt under verksamhetsåret
  • Vi som arbetar på Svensk Fjärrvärme
  • Styrelse
  • Råd, arbetsgrupper och kommittéer
  • Extern representation, internationellt samarbete
  • Kommunikation för kunskap och påverkan
  • Förteckning över våra medlemmar

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation