Logga in

Verksamhetsberättelse 2012/2013

”Verklig energianvändning står äntligen i fokus"

Verksamhetsberättelsen pekar ut de viktigaste områdena för branschen och för medlemsföretagen under året 2012/2013. Svensk Fjärrvärme arbetar långsiktigt med fjärrvärmebranschens tre främsta strategiska utmaningar: fjärrvärmens roll i energiomställningen, förtroendet för fjärrvärmen och fjärrvärmens konkurrenskraft. Flera viktiga steg i det arbetet har tagits under året.

Svensk Fjärrvärmes vd Ulrika Jardfelt konstaterar att verksamhetsåret 2012/2013 har präglats av regelfrågor och forskning. Stort fokus har lagts på att bidra till att beslut om skatter och regelverk ska landa rätt, en förutsättning för att kunna bedriva fjärrvärmeverksamhet i Sverige även i framtiden. Inom forskningsprogrammet Fjärrsyn avslutades en programperiod, samtidigt som en ny förbereddes. Ett krävande arbete, och massor med ny kunskap.

Och så kom den nya visionen för fjärrvärmen på plats. Med den i ryggen vet vi nu hur vi ska satsa framåt.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation