Logga in

Vår vision och verksamhetsidé

Genom samarbete värmer och kyler vi den hållbara staden med resurser som annars går till spillo.

Svensk Fjärrvärme är medlemsorganisation för fjärrvärmeleverantörer och fjärrrvärmeproducenter i Sverige. Vår uppgift är att är att främja utvecklingen av fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme till nytta för föreningens medlemmar och deras kunder.

Detta uppdrag utför vi genom att:
• organisera samarbete mellan medlemsföretagen,
• samla och sprida kunskap om fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme,
• initiera, stödja och följa utvecklingsprojekt,
• medverka till utveckling och standardisering av produkter och system,
• hålla nära kontakt med myndigheter,
• samarbeta med inhemska och utländska organisationer och företag,
och genom att även i övrigt tillvarata medlemsföretagens intressen.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation