Logga in

Om oss

Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för Sveriges fjärrvärmeföretag, som producerar och distribuerar fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. Till organisationen är också ett 60-tal andra företag knutna, bland annat leverantörer och konsulter som är verksamma i fjärrvärmebranschen.

Svensk Fjärrvärme företräder branschen vid kontakter med regering, riksdag och myndigheter, till exempel i utredningar och remissyttranden.

I dag består organisationen av cirka 140 företag. De står för 98 procent av den levererade fjärrvärmen i Sverige. De flesta medlemsföretag är kommunalt ägda, men det finns också några som inte är det: Vattenfall, E.ON och Fortum samt  ytterligare några företag.

Till organisationen är också ett 60-tal andra företag knutna, bland annat leverantörer och konsulter som är verksamma i fjärrvärmebranschen. Branschen omsätter cirka 33 miljarder per år (en procent av BNP) och investerar cirka sju miljarder.

Svensk Fjärrvärmes medlemmar levererar omkring 50 TWh per år och har drygt halva marknaden för värme och varmvatten.

Andelen fjärrvärme är idag 93 procent i flerbostadshus, 82 procent i lokaler och 16 procent i småhus. Fjärrvärme finns i 285 av Sveriges 290 kommuner och är den billigaste uppvärmningsformen i del flesta av dem.

Den svenska fjärrvärmebranschen sysselsätter omkring 5 000 personer och har cirka 23 000 km ledningar.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation