Logga in

Om oss

Energiföretagen Sverige är realitet efter beslut på extra årsmöte den 6 april 2016. Svensk Fjärrvärmes och Svensk Energis medlemmar beslöt enhälligt om detta. Energiföretagen Sverige samlar företag som producerar, distribuerar, handlar med och lagrar el, värme och kyla. Våra medlemmar levererar energi varje sekund, året runt, till hushåll, stora och små företag och samhälle.

Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Det gör vi i samverkan med vår omgivning eftersom vi är övertygade om att såväl medlemmarnas, som samhällets visioner, förverkligas bättre med gemensamma krafter. Vi bidrar i samhällsbygget med vår kunskap för att utveckla ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara energisystem. Vi ger Sverige drivkraft. Idag och i framtiden. Läs mer om Energiföretagen Sverige.

Om medlemskap

Företag, som tidigare enbart varit medlem i Svensk Fjärrvärme, måste aktivt söka medlemskap i Energiföretagen Sverige. Ansök om medlemskap genom att mejla Cecilia Söder, Contact. Uppge företagsnamn och organisationsnummer samt namn på verkställande direktören.

Cirka 140 företag av Energiföretagen Sveriges medlemmar står för 98 procent av den levererade fjärrvärmen i Sverige

Dessa medlemmar levererar omkring 50 TWh per år och har drygt halva marknaden för värme och varmvatten. Branschen omsätter cirka 33 miljarder per år (en procent av BNP) och investerar cirka sju miljarder.

De flesta företagen är kommunalt ägda, men det finns också några som inte är det: Vattenfall, E.ON och Fortum samt ytterligare några företag.

Till organisationen är också ett 60-tal andra företag knutna, bland annat leverantörer och konsulter som är verksamma i fjärrvärmebranschen.

Fjärrvärmens andelar

Andelen fjärrvärme är idag 93 procent i flerbostadshus, 82 procent i lokaler och 16 procent i småhus. Fjärrvärme finns i 285 av Sveriges 290 kommuner och är den billigaste uppvärmningsformen i de flesta av dem.

Den svenska fjärrvärmebranschen sysselsätter omkring 5 000 personer och har cirka 24 000 km ledningar.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation