Logga in

Om oss

Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för Sveriges fjärrvärmeföretag, som producerar och distribuerar fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. Vår uppgift är att är att främja utvecklingen av fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme till nytta för föreningens medlemmar och deras kunder.

Detta uppdrag utför vi genom att:

  • organisera samarbete mellan medlemsföretagen
  • samla och sprida kunskap om fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme
  • initiera, stödja och följa utvecklingsprojekt
  • medverka till utveckling och standardisering av produkter och system
  • hålla nära kontakt med myndigheter
  • samarbeta med inhemska och utländska organisationer och företag
  • genom att även i övrigt tillvarata medlemsföretagens intressen.

I dag består organisationen av cirka 140 medlemsföretag. De står för 98 procent av den levererade fjärrvärmen i Sverige. De flesta företagen är kommunalt ägda, men det finns också några som inte är det: Vattenfall, E.ON och Fortum samt  ytterligare några företag.

Till organisationen är också ett 60-tal andra företag knutna, bland annat leverantörer och konsulter som är verksamma i fjärrvärmebranschen.

Svensk Fjärrvärmes medlemmar levererar omkring 50 TWh per år och har drygt halva marknaden för värme och varmvatten. Branschen omsätter cirka 33 miljarder per år (en procent av BNP) och investerar cirka sju miljarder.

Fjärrvärmens andelar

Andelen fjärrvärme är idag 93 procent i flerbostadshus, 82 procent i lokaler och 16 procent i småhus. Fjärrvärme finns i 285 av Sveriges 290 kommuner och är den billigaste uppvärmningsformen i de flesta av dem.

Den svenska fjärrvärmebranschen sysselsätter omkring 5 000 personer och har cirka 23 000 km ledningar.

Vision

Genom samarbete värmer och kyler vi den hållbara staden med resurser som annars går till spillo.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation