Logga in

Svensk Fjärrvärmes replik i Computer Sweden 28/2

Ulrika Jardfelt, vd på Svensk Fjärrvärme, svarar på Anders Ydstedts kommentar "Fjärrvärme minskar slöseriet" i Computer Sweden 28/2.

Anders Ydstedt, Industrigruppen Återvunnen Energi, lyfter i CS, den 21/2, fram fjärrvärme som en möjlighet för datacenter att bli mer energieffektiva. Det är roligt att Anders Ydstedt och många fler börjat se fjärrvärmens möjligheter som energieffektiviserare i samhället.

För oss som redan arbetar i fjärrvärmebranschen är detta inga nyheter. Sverige är bäst i världen på att ta tillvara spillvärme i fjärrvärmenäten. Runt om i landet startar nya initiativ för att ta vara på värme ”som blir över” i fjärrvärmenäten. De vanligaste samarbetena handlar om industriell spillvärme, med en temperatur som motsvarar fjärrvärmesystemets. Men nu hamnar även en del av datorernas överskottsvärme i fjärrvärmesystemen.

Datacentrens överskottsvärme kommer därigenom till nytta och kan bidra till energieffektiviseringen i samhället. I de fall fjärrvärmeföretaget erbjuder fjärrkyla kan även datacentren kylas på ett energieffektivt sätt, som minskar elanvändningen rejält..

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation