Logga in

Nyheter

Svensk Fjärrvärme tar semester v. 29-31

2015-07-10

Svensk Fjärrvärme har semesterstängt under tre veckor, veckorna 29-31. För akuta ärenden finns begränsad jour, kontakta i så fal…

"Svensk sophantering är mer klimatsmart"

2015-07-02

Sverige är ett föregångsland på miljöområdet, bland annat tack vare vår framgångsrika avfallshantering. Att vi som arbetar med a…

Lägre utsläpp och bättre trafiksäkerhet med tunga lastbilar

2015-07-01

På vilket sätt bidrar tunga lastbilar till bättre miljö och ökad trafiksäkerhet? Varför är fack och näringsliv överens om att tu…

Sverige världsledande på avfallshantering

2015-06-30

Replik i Gotlänningen 150630: I ledaren från den 23 juni skriver Mathias Grimpe att Sverige är en av Europas absolut främsta avf…

Vi är stolta över vårt miljöarbete

2015-06-26

Svensk Fjärrvärme & Avfall Sverige i gemensamt pressmeddelande 150626: Sverige är ett föregångsland på miljöområdet, bland annat…

Ny lagrådsremiss vill begränsa skattebefrielsen för egen vindkraft

2015-06-26

Regeringen är tydlig med att den obegränsade skattefriheten för egenproducerad vindkraft ska begränsas, vilket Svensk Fjärrvärme…

Gamla sopor värmer gott

2015-06-23

Svensk Fjärrvärme har tagit fram en broschyr med fakta om energiåtervinning. Alltså om hur man genom förbränning av avfall i kra…

”Det finns alltid avfall som inte bör återvinnas”

2015-06-18

Replik i DN Debatt 150618: När alla blivit bättre på att sortera kommer det ändå att finnas avfall som inte kan eller bör materi…

Förnybar energi kräver pragmatiska lösningar

2015-06-18

Debattartikel i Dagens Samhälle 150617: Stoppklossen för fortsatt utbyggnad av förnybar energi ser ut att ha lyfts undan. Regeri…

Med Boverkets nya förslag slipper man bygga energisnålt

2015-06-17

Pressmeddelande 150617: Boverket har lämnat förslag till nya energikrav i byggreglerna. Förslaget är tänkt att minska energin ti…

Värme och kyla, hett så in i Norden

2015-06-12

Idag, den 12/6 arrangerar finska aktörer en konferens om värme och kyla i Helsingfors. Konferensen är tänkt att bidra med bra un…

Angående SVT:s avfallsgranskning

2015-06-11

SVT Nyheter granskar energiåtervinning från avfall i ett antal nyhetsinslag. Fokus är främst "import av avfall" där inslagen vis…

Fortum Värme första medlem i Prisdialogen 2016

2015-06-09

Prisdialogens styrelse har behandlat den första medlemsansökan till Prisdialogen 2016. Prisdialogen - mellan kunder och fjärrvä…

Ta vara på energin! Världsmiljödagen 5 juni

2015-06-05

Idag är det Världsmiljödagen. Det är UNEP, United Nations Environment Programme, som står bakom evenemanget som har som slogan "…

Flygaska - vad är det och hur hanteras det?

2015-06-04

Det har varit en del uppmärksamhet kring den aska som blir restprodukt efter energiåtervinning av avfall. Svensk Fjärrvärme vill…

Svensk Fjärrvärme i Almedalen 2015

2015-05-29

Almedalsveckan arrangeras i år från och med söndagen den 28 juni till och med söndagen den 5 juli. Denna "institution" för debat…

Hur vi gör framtidens städer mer hållbara med restvärme?

2015-05-22

Svensk Fjärrvärme bjuder tillsammans med ett antal andra aktörer in till en öppen innovationstävling kring innovativ användning …

Riksrevisionen riktar kritik mot tillsyn av avfallstransporter

2015-05-20

Enligt en granskning av Riksrevisionen finns det brister i tillsynen av avfallstransporter. I granskningen har dessutom framkomm…

Erik Thornström i SVT Debatt

2015-05-15

På Kristi Himmelfärdsdagen debatterades regeringens förslag om att höja kvoten i elcertifikatssystemet och att begränsa skattebe…

Förändringens vindar i nya numret av Fjärrvärmetidningen

2015-05-13

Det våras för fjärrvärmen. Bland annat i Kina där utökad och effektivare fjärrvärme är ett steg i ledet för att ta itu med lande…

Eniga stämmobeslut: Fortsatt arbete mot ny gemensam branschförening

2015-05-07

Medlemmarna i Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi beslutade idag enhälligt att ställa sig bakom styrelsernas gemensamma förslag …

Nu är det dags att söka Årets Exjobb

2015-05-06

Årets Exjobb är en av Svensk Fjärrvärmes framtidssatsningar och uppmuntrar forskning inom områdena fjärrvärme, fjärrkyla och kra…

Bra att vindkraftens skattebefrielse begränsas

2015-05-04

Nu går remisstiden ut för regeringens promemoria om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen 2016. Förslaget i promemor…

När det är dags för vårstädning

2015-04-30

Ska du göra fint i trädgården i vår? Eller är det kanske dags för vårstädning eller en rejäl vindsröjning? Alla dessa vårliga ak…

Kommuner riskerar retroaktiv skattesmäll om inte lagen ändras

2015-04-29

Debattartikel i Dagens Samhälle 150429: Under flera år har egenproducerad vindkraft haft extra subventioner i form av obegränsad…

Hållbara Fjärrvärmedagar i Lund gav nya insikter

2015-04-27

Lund hälsade alla deltagare på Svensk Fjärrvärmes konferens, Fjärrvärmedagarna, välkomna med värme och strålande sol. En mycket …

Energieffektivisering av byggnader aktuellt inom Fjärrsyn

2015-04-21

Några av de nya Fjärrsynsprojekt som just inletts, eller är på gång är Nya lösningar för fjärrvärme i miljonprogramsområden, Ene…

Ulrika Jardfelt går vidare mot nya utmaningar

2015-04-16

Pressmeddelande 150416: Efter fem år som vd för Svensk Fjärrvärmes har Ulrika Jardfelt valt att gå vidare för att utveckla fjärr…

Hållbara Fjärrvärmedagar i Lund

2015-04-14

Med fjärrvärme som uppvärmningsform kan man ta vara det som annars går till spillo. Ett bra exempel på hållbarhet. Men inom begr…

Säker värmeförsörjning - viktig både i Sverige och EU

2015-04-10

Sverige är ett kallt land och en säker värmeförsörjning är livsavgörande under de kalla vintermånaderna. Med försörjningstrygghe…

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation