Logga in

Nyheter

Samverkan mellan energibolag sätter kunden i fokus

2014-04-17

ENA Energi AB och Upplands Energi AB har påbörjat ett samverkansarbete för att tillsammans kliva fram och bli det självklara alt…

Fjärrvärmedagarna 2014

2014-04-15

Årets Fjärrvärmedagar på temat ”konkurrens trots utmaningar” hölls den 9 och 10 april i Nynäshamn söder om Stockholm. Det finns …

Samarbete över kommungränserna för tryggare fjärrvärmeförsörjning

2014-04-11

Nu har arbetet med en 29 kilometer lång fjärrvärmeledning som ska koppla samman Lund och Landskrona startat. Det är ett samarbet…

Välj fjärrvärme för klimatets skull

2014-04-08

Att man gör klimatet en tjänst när man använder fjärrvärme för att värma sitt hus visste många redan men nu har även Dagens Nyhe…

Prisdialogen bjuder in fler att delta i samarbetet

2014-04-04

I en debattartikel på Dagens Samhälles debattsajt skriver Prisdialogens styrelse om varför den tycker att prisdialog är bättre ä…

Snart dags för årets Fjärrvärmedagar

2014-04-02

I nästa vecka hålls en av fjärrvärmebranschens största konferenser på temat konkurrenskraft trots stora utmaningar.

Tillfällig ökning av kolanvändningen

2014-04-01

Kol är ett bränsle som används i liten utsträckning i svensk el- och fjärrvärmeproduktion men under 2013 ökade kolanvändningen, …

Digital återvinning av annonser ger 100 000 kronor till Sveriges Stadsmissioner

2014-03-27

Pressmeddelande 140327: Under två månader har svenskarna genom spelet ”Ad-cycler”, framtaget av Svensk Fjärrvärme, kunnat återvi…

En smartare avfallshantering gör det lättare att göra rätt

2014-03-26

För att minimera miljöpåverkan av vårt avfall måste vi antingen återvinna materialet eller energin. Men för att nå dit behöver v…

Fjärrvärme och renässans i skön förening

2014-03-25

Kalmar slott ska få fjärrvärme indraget och arbetet med att dra ledningar har påbörjats. Det är Statens fastighetsverk som valt …

Arbetsmiljö i Fjärrvärmetidningen

2014-03-24

Senaste numret av Fjärrvärmetidningen har ett superviktigt tema: arbetsmiljö. Trots att vi lever i ett utvecklat samhälle med en…

Låga prisökningar och stora fjärrvärmeinvesteringar 2014

2014-03-18

Pressmeddelande 140318: Prisökningarna på fjärrvärme för mindre flerfamiljshus 2014 är låga, i genomsnitt 1,7 procent eller 1,4 …

Reglerat tillträde kan leda till ännu mer resurseffektiv fjärrvärme

2014-03-13

Nu har regeringen presenterat den aviserade propositionen om ny fjärrvärmelag. Den föreslår ny lagstiftning för att reglera vad …

Nu värmer vi varandra på Facebook

2014-03-12

På Svensk Fjärrvärmes nylanserade Facebook-sida ”Vi värmer varandra med fjärrvärme” gästspelar föreningens medlemsföretag med lo…

Vad är meningen med skatte-befrielsen för storskalig vindkraft?

2014-03-07

De som använder el som producerats i vindkraftverk de själva äger slipper betala energiskatt helt utan begränsning, medan det fi…

Från stora ägartillskott till plusresultat

2014-03-06

I november stod hon på scenen på Svensk Fjärrvärmes årsmöte och talade under rubriken ”Vad händer när ett företag behöver ägarti…

Konkurrens om biomassan

2014-02-26

Det finns en stor efterfrågan på biomassa vilket skapar konkurrens på marknaden. Dels vill energibolagen ha mer och mer förnybar…

Kraftvärmens potential i Fjärrvärmetidningen

2014-02-24

I årets första nummer av Fjärrvärmetidningen fördjupar vi oss i kraftvärmen som fortsätter att växa i Sverige. Kraftvärmen är re…

Passivhus ovan polcirkeln

2014-02-20

I Kiruna där vintrarna är långa och kalla är det extra fördelaktigt med välisolerade hus. Här samarbetar Kiruna kommun, NCC, Tek…

Norska Solör Bioenergi köper fjärrvärmenät i Sverige

2014-02-18

Det norska företaget Solör köper 26 stycken mindre fjärrvärmenät och anläggningar i Sverige av EON. Anläggningarna finns i 17 ol…

Fler goda fjärrvärmesamarbeten är att vänta

2014-02-14

Pressmeddelande 140214: - Vi är redan bäst i världen på att ta vara på spillvärme från industrin. Men att det nu införs tydliga …

Prisdialogen får fortsatt förtroende

2014-02-13

Pressmeddelande 140213: Regeringen vill ge Prisdialogen fortsatta möjligheter att skapa en bättre och mer förutsägbar prissättni…

Låt långsiktig och hållbar utveckling styra svensk energipolitik

2014-02-07

Replik på Johan Barths debattartikel i Dagens Samhälle och Ny Teknik 140205: Johan Barth, vd för Geotec och Svenskt Geoenergicen…

Nu är det dags - två dagars diskussioner om strategier för framtidens fjärrvärme

2014-02-04

Det är ett digert program som väntar den som besöker Svensk Fjärrvärmes Strategidagar - konferensen som ger dig kunskapen ditt f…

Norsk ilska över skattebefriad svensk vindkraft

2014-01-30

Att vissa vindkraftsproducenter i Sverige är befriade från energiskatt får hård kritik från flera håll i Norge. Det skrev Montel…

Förslag till nya miljömål för EU

2014-01-28

Till slut kom det då - EU-kommissionens förslag till nya energi- och klimatmål. Den 22 januari gick kommissionen ut med ett pres…

Spela Ad-cycler - annonsåtervinnaren som värmer

2014-01-23

Pressmeddelande 140123: Vi har flyttat in återvinningen till internet. Med Ad-cycler tävlar man om att återvinna annonser på int…

IT som förändrar fjärrvärmebranschen

2014-01-21

– Energibranschens utmaning är att skapa nya lösningar som leder till ett ändrat beteende hos kunden. Samtidigt behöver företage…

Kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla kan utveckla det hållbara samhället om hindren undanröjs

2014-01-17

Pressmeddelande 140117: Energimyndighetens rapport "Heltäckande bedömning av potentialen för att använda högeffektiv kraftvärme,…

Göteborg lär ut hållbar fjärrvärmeteknik i Europa

2014-01-13

I veckan är det kickoff i Göteborg för EU-projektet Celsius. Det är EU:s hittills största projekt inom programmet Smart Cities o…

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation