Logga in

Nyheter

Mötesplats för det hållbara samhället

2014-08-25

För första gången arrangeras de tre mässorna Fjärrvärmemässan, VA-mässan och Elmia Avfall & Återvinning samtidigt. Syftet är att…

Skattefriheten för vindkraft bryter mot EU:s statstödsregler

2014-08-21

Svensk Fjärrvärme och Energi Norge har låtit göra en rättsutredning om dagens skattefrihet för vindkraft. Utredningen, som överl…

Målet för Kiruna - ett samhälle som helt värms av spillvärme

2014-08-19

Tekniska Verken i Kiruna har satt igång med förberedelser för att tillsammans med Kiruna kommun och LKAB bygga Kirunas nya klima…

Större transportbilar ger minskade utsläpp och lägre kostnader

2014-08-18

Genom att använda lastbilar med större lastkapacitet kan vi använda befintlig infrastruktur smartare. Studier visar att bränslef…

24 miljoner kronor till forskning om fjärrvärme

2014-08-13

Forskningsprogrammet Fjärrsyn tar fram ny kunskap om fjärrvärmens roll i klimatarbetet och för ett hållbart samhälle. Programmet…

Materialåtervinning och energiåtervinning går hand i hand

2014-08-12

Replik i Katrineholms Kuriren 140808: Läser med intresse Britt Sahleströms och Anders Wijkmans debattinlägg där de redovisar en …

Gräddan av världens fjärrvärmeforskare i Stockholm

2014-08-07

Den 7 - 9 september samlas världens främsta energiforskare i Stockholm, för en internationell forskningskonferens om fjärrvärme …

Reflektioner från Almedalen

2014-07-07

Att vara i Almedalen är som en blandning av att vara på Kiviks marknad, att bevittna en SVT-debatt och att följa en universitets…

Så blir kommuner hållbara

2014-06-30

Det finns mycket som skiljer i förutsättningarna för Sveriges kommuner. Några är små och avfolkas kanske, medan större städer ha…

Nya lagar kring halvårsskiftet

2014-06-30

Riksdagen har under våren beslutat en mängd ny lagstiftning som berör fjärrvärmebranschen på olika sätt. Svensk Fjärrvärme samma…

Fjärrvärmenätens miljövärden

2014-06-27

Nu redovisas de lokala miljövärdena för fjärrvärmenäten i Sverige för 2013. Tillsammans med fjärrvärmeföretagen har Svensk Fjärr…

Lilla filmen om fjärrvärme

2014-06-25

Vet du var värmen i dina element kommer ifrån? Vet du vad fjärrvärme görs av? Om inte så klarnar det när du tittar på den korta …

En vecka för hållbar energi i EU

2014-06-23

Den här veckan infaller Sustainable Energy Week i Bryssel. Det är en vecka som ägnas åt energieffektivisering och hållbara energ…

Fjärrvärme minskar fossilberoendet i industrin

2014-06-19

Det går att minska beroendet av fossila bränslen och el inom industrin genom att konvertera olika produktions- och stödprocesser…

Svensk Fjärrvärme i Almedalen 2014

2014-06-17

Under Almedalsveckan knyter Svensk Fjärrvärme nya kontakter och sprider kunskap om fjärrvärme och fjärrkyla vid och deras miljöf…

Riksdagspartierna vill ha teknikneutrala byggregler

2014-06-16

Det verkar som om alla partier vill ändra Boverkets byggregler. I alla fall om man ska tro på deras energipolitiska talespersone…

Varför prisreglering när ingen vill ha det?

2014-06-11

Långtidsutredaren professor Lars Bergman från Handelshögskolan i Stockholm, har presenterat en samhällsekonomisk analys av energ…

Fortum Värme och Göteborg Energi nya medlemmar i Prisdialogen 2015

2014-06-10

Två av Sveriges största fjärrvärmeleverantörer, Göteborg Energi och Fortum Värme, blir medlemmar i Prisdialogen nästa år, meddel…

Det räcker inte med eldrivna värmepumpar

2014-06-04

Debattartikel i Miljöaktuellt 140604: Svensk byggnorm har skapat en jättemarknad för eldrivna värmepumpar. Utan att egentligen f…

Fjärrvärme del av EUs plan för tryggare energiförsörjning

2014-05-28

EU-kommissionen har lagt fram en plan för trygg energiförsörjning, som svar på en begäran från Europeiska rådet i mars, med anle…

Fjärrkylan växer i Sverige

2014-05-26

Svensk Fjärrvärme samlar varje år in statistik från sina medlemmar om leveranserna av fjärrvärme och fjärrkyla. Nu har statistik…

Energifrågorna saknas i valrörelsen

2014-05-23

Svensk Fjärrvärme har låtit analysföretaget United Minds genomföra en undersökning bland svenska folket som visar att energipoli…

I en värld utan fjärrvärme…

2014-05-20

I en studie som gjorts av WSP Sverige har dagens energisystem med fjärrvärme, jämförts med ett scenario utan fjärrvärme, i regio…

Nya regler för fjärrvärme är en bra affär för alla

2014-05-16

Insändare Folkbladet 140516: Stig Nilsson från Industrigruppen återvunnen energi, anser att regeringens förslag på ändringar i f…

Exportera den svenska fjärrvärmemodellen

2014-05-12

40 procent av gasanvändningen i Europa går till att värma bostäder. Det är på detta område vi måste sätta in stöten och bli mer …

Aska som resurs

2014-05-08

Askan som uppstår vid förbränningen av fasta bränslen för framställning av energi som värme, ånga och el, är en miljövänlig resu…

Fjärrvärme till största delen förnybar - även i Telges nät

2014-05-06

Fjärrvärmen som Telge Nät erbjuder sina kunder kommer till största delen från förnybara källor, precis som resten av fjärrvärmen…

Ulrika Jardfelt om vindkraftsskatt i DI

2014-05-02

- Obegripligt att regeringen inte agerar, säger Ulrika Jardfelt, vd för Svensk Fjärrvärme, till DI agenda i en intervju om skatt…

Värme allt hetare

2014-04-30

Länge har man bortsett från värme och kyla när de energipolitiska målen diskuterats i EU. Trots att merparten av energikonsumtio…

Stor vetenskaplig konferens om fjärrvärme i Stockholm

2014-04-24

I början av september kommer världens främsta energiforskare att samlas på en internationell forskningskonferens om fjärrvärme o…

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation