Logga in

Nyheter

Falu Energi & Vatten Årets fjärrvärmeföretag 2014

2014-09-30

Pressmeddelande 140930: Falu Energi & Vatten tog idag hem titeln Årets Fjärrvärmeföretag. Det tillkännagavs på Fjärrvärmemässan …

Teknik till nytta för fjärrvärmeaffären

2014-09-25

Senaste numret av Fjärrvärmetidningen är ett extra fylligt mässnummer och ges ut lagom till Nordens enda fackmässa för fjärrvärm…

Värme utan global uppvärmning

2014-09-24

Tisdagen den 23 september hölls FN:s stora klimatmöte i New York. Toppmötet ingår i The New York Climate Week som startade i sön…

Årets fjärrvärmeföretag utses på Fjärrvärmemässan

2014-09-19

I år beslutade vi på Svensk Fjärrvärme oss för att det var dags att återuppväcka tävlingen Årets Fjärrvärmeföretag, som har slum…

Ulrika Jardfelt på energikonferens

2014-09-16

På onsdag 17 september deltar Svensk Fjärrvärmes vd, Ulrika Jardfelt i SvD Energy Summit 2014. En konferens där en mängd nyckels…

Forskarna är fjärrvärmens motor

2014-09-15

Världens största vetenskapliga konferens med fokus på fjärrvärme och fjärrkyla, The 14th International Symposium on District Hea…

Framstressad energikartläggning drabbar småbolag

2014-09-12

Pressmeddelande 140912: Svensk Fjärrvärme är positiva till ytterligare åtgärder för ökad energieffektivitet. Tyvärr leder inte E…

Forskarfesten visade att fjärrvärmen är global

2014-09-10

Aldrig tidigare har så många spetsade idéer om fjärrvärme samlats på en och samma plats som under det internationella forskarsym…

Mångfaldig forskarkonferens igång

2014-09-08

Världens främsta fjärrvärmeforskare har samlats i Stockholm. – Det är en myt att fjärrvärme enbart är en lokal energiform, säge…

Skärpta energikrav på byggnader får inte avsedd effekt

2014-09-08

- Vissa delar av Boverkets förslag om skärpta energikrav leder varken till energieffektivare byggnader eller minskad resursanvän…

Kraftringen AB ny medlem i Prisdialogen

2014-09-03

Prisdialogens styrelse har beslutat bevilja inträde i Prisdialogen 2015 för Kraftringen AB (publ), för fjärrvärmenäten i Lund, E…

Hur arbetar NI med arbetsmiljöfrågor på ert företag?

2014-09-01

Inom fjärrvärmebranschen finns det många arbeten där man hanterar farliga varor - el, gas, kemikalier, ånga och hetvatten. Detta…

Hur ser fjärrvärmens miljövärden ut där du bor?

2014-08-29

Varje år sammanställer Svensk Fjärrvärme miljövärdena för fjärrvärmenät i Sverige. Eftersom fjärrvärmen är lokal, ser miljövärde…

Mötesplats för det hållbara samhället

2014-08-25

För första gången arrangeras de tre mässorna Fjärrvärmemässan, VA-mässan och Elmia Avfall & Återvinning samtidigt. Syftet är att…

Skattefriheten för vindkraft bryter mot EU:s statstödsregler

2014-08-21

Svensk Fjärrvärme och Energi Norge har låtit göra en rättsutredning om dagens skattefrihet för vindkraft. Utredningen, som överl…

Målet för Kiruna - ett samhälle som helt värms av spillvärme

2014-08-19

Tekniska Verken i Kiruna har satt igång med förberedelser för att tillsammans med Kiruna kommun och LKAB bygga Kirunas nya klima…

Större transportbilar ger minskade utsläpp och lägre kostnader

2014-08-18

Genom att använda lastbilar med större lastkapacitet kan vi använda befintlig infrastruktur smartare. Studier visar att bränslef…

24 miljoner kronor till forskning om fjärrvärme

2014-08-13

Forskningsprogrammet Fjärrsyn tar fram ny kunskap om fjärrvärmens roll i klimatarbetet och för ett hållbart samhälle. Programmet…

Materialåtervinning och energiåtervinning går hand i hand

2014-08-12

Replik i Katrineholms Kuriren 140808: Läser med intresse Britt Sahleströms och Anders Wijkmans debattinlägg där de redovisar en …

Gräddan av världens fjärrvärmeforskare i Stockholm

2014-08-07

Den 7 - 9 september samlas världens främsta energiforskare i Stockholm, för en internationell forskningskonferens om fjärrvärme …

Reflektioner från Almedalen

2014-07-07

Att vara i Almedalen är som en blandning av att vara på Kiviks marknad, att bevittna en SVT-debatt och att följa en universitets…

Så blir kommuner hållbara

2014-06-30

Det finns mycket som skiljer i förutsättningarna för Sveriges kommuner. Några är små och avfolkas kanske, medan större städer ha…

Nya lagar kring halvårsskiftet

2014-06-30

Riksdagen har under våren beslutat en mängd ny lagstiftning som berör fjärrvärmebranschen på olika sätt. Svensk Fjärrvärme samma…

Fjärrvärmenätens miljövärden

2014-06-27

Nu redovisas de lokala miljövärdena för fjärrvärmenäten i Sverige för 2013. Tillsammans med fjärrvärmeföretagen har Svensk Fjärr…

Lilla filmen om fjärrvärme

2014-06-25

Vet du var värmen i dina element kommer ifrån? Vet du vad fjärrvärme görs av? Om inte så klarnar det när du tittar på den korta …

En vecka för hållbar energi i EU

2014-06-23

Den här veckan infaller Sustainable Energy Week i Bryssel. Det är en vecka som ägnas åt energieffektivisering och hållbara energ…

Fjärrvärme minskar fossilberoendet i industrin

2014-06-19

Det går att minska beroendet av fossila bränslen och el inom industrin genom att konvertera olika produktions- och stödprocesser…

Svensk Fjärrvärme i Almedalen 2014

2014-06-17

Under Almedalsveckan knyter Svensk Fjärrvärme nya kontakter och sprider kunskap om fjärrvärme och fjärrkyla vid och deras miljöf…

Riksdagspartierna vill ha teknikneutrala byggregler

2014-06-16

Det verkar som om alla partier vill ändra Boverkets byggregler. I alla fall om man ska tro på deras energipolitiska talespersone…

Varför prisreglering när ingen vill ha det?

2014-06-11

Långtidsutredaren professor Lars Bergman från Handelshögskolan i Stockholm, har presenterat en samhällsekonomisk analys av energ…

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation