Logga in

Nyheter

Sverige världsledande på avfallshantering

2015-06-30

Replik i Gotlänningen 150630: I ledaren från den 23 juni skriver Mathias Grimpe att Sverige är en av Europas absolut främsta avf…

Vi är stolta över vårt miljöarbete

2015-06-26

Svensk Fjärrvärme & Avfall Sverige i gemensamt pressmeddelande 150626: Sverige är ett föregångsland på miljöområdet, bland annat…

Ny lagrådsremiss vill begränsa skattebefrielsen för egen vindkraft

2015-06-26

Regeringen är tydlig med att den obegränsade skattefriheten för egenproducerad vindkraft ska begränsas, vilket Svensk Fjärrvärme…

Gamla sopor värmer gott

2015-06-23

Svensk Fjärrvärme har tagit fram en broschyr med fakta om energiåtervinning. Alltså om hur man genom förbränning av avfall i kra…

”Det finns alltid avfall som inte bör återvinnas”

2015-06-18

Replik i DN Debatt 150618: När alla blivit bättre på att sortera kommer det ändå att finnas avfall som inte kan eller bör materi…

Förnybar energi kräver pragmatiska lösningar

2015-06-18

Debattartikel i Dagens Samhälle 150617: Stoppklossen för fortsatt utbyggnad av förnybar energi ser ut att ha lyfts undan. Regeri…

Med Boverkets nya förslag slipper man bygga energisnålt

2015-06-17

Pressmeddelande 150617: Boverket har lämnat förslag till nya energikrav i byggreglerna. Förslaget är tänkt att minska energin ti…

Värme och kyla, hett så in i Norden

2015-06-12

Idag, den 12/6 arrangerar finska aktörer en konferens om värme och kyla i Helsingfors. Konferensen är tänkt att bidra med bra un…

Angående SVT:s avfallsgranskning

2015-06-11

SVT Nyheter granskar energiåtervinning från avfall i ett antal nyhetsinslag. Fokus är främst "import av avfall" där inslagen vis…

Fortum Värme första medlem i Prisdialogen 2016

2015-06-09

Prisdialogens styrelse har behandlat den första medlemsansökan till Prisdialogen 2016. Prisdialogen - mellan kunder och fjärrvä…

Ta vara på energin! Världsmiljödagen 5 juni

2015-06-05

Idag är det Världsmiljödagen. Det är UNEP, United Nations Environment Programme, som står bakom evenemanget som har som slogan "…

Flygaska - vad är det och hur hanteras det?

2015-06-04

Det har varit en del uppmärksamhet kring den aska som blir restprodukt efter energiåtervinning av avfall. Svensk Fjärrvärme vill…

Svensk Fjärrvärme i Almedalen 2015

2015-05-29

Almedalsveckan arrangeras i år från och med söndagen den 28 juni till och med söndagen den 5 juli. Denna "institution" för debat…

Hur vi gör framtidens städer mer hållbara med restvärme?

2015-05-22

Svensk Fjärrvärme bjuder tillsammans med ett antal andra aktörer in till en öppen innovationstävling kring innovativ användning …

Riksrevisionen riktar kritik mot tillsyn av avfallstransporter

2015-05-20

Enligt en granskning av Riksrevisionen finns det brister i tillsynen av avfallstransporter. I granskningen har dessutom framkomm…

Erik Thornström i SVT Debatt

2015-05-15

På Kristi Himmelfärdsdagen debatterades regeringens förslag om att höja kvoten i elcertifikatssystemet och att begränsa skattebe…

Förändringens vindar i nya numret av Fjärrvärmetidningen

2015-05-13

Det våras för fjärrvärmen. Bland annat i Kina där utökad och effektivare fjärrvärme är ett steg i ledet för att ta itu med lande…

Eniga stämmobeslut: Fortsatt arbete mot ny gemensam branschförening

2015-05-07

Medlemmarna i Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi beslutade idag enhälligt att ställa sig bakom styrelsernas gemensamma förslag …

Nu är det dags att söka Årets Exjobb

2015-05-06

Årets Exjobb är en av Svensk Fjärrvärmes framtidssatsningar och uppmuntrar forskning inom områdena fjärrvärme, fjärrkyla och kra…

Bra att vindkraftens skattebefrielse begränsas

2015-05-04

Nu går remisstiden ut för regeringens promemoria om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen 2016. Förslaget i promemor…

När det är dags för vårstädning

2015-04-30

Ska du göra fint i trädgården i vår? Eller är det kanske dags för vårstädning eller en rejäl vindsröjning? Alla dessa vårliga ak…

Kommuner riskerar retroaktiv skattesmäll om inte lagen ändras

2015-04-29

Debattartikel i Dagens Samhälle 150429: Under flera år har egenproducerad vindkraft haft extra subventioner i form av obegränsad…

Hållbara Fjärrvärmedagar i Lund gav nya insikter

2015-04-27

Lund hälsade alla deltagare på Svensk Fjärrvärmes konferens, Fjärrvärmedagarna, välkomna med värme och strålande sol. En mycket …

Energieffektivisering av byggnader aktuellt inom Fjärrsyn

2015-04-21

Några av de nya Fjärrsynsprojekt som just inletts, eller är på gång är Nya lösningar för fjärrvärme i miljonprogramsområden, Ene…

Ulrika Jardfelt går vidare mot nya utmaningar

2015-04-16

Pressmeddelande 150416: Efter fem år som vd för Svensk Fjärrvärmes har Ulrika Jardfelt valt att gå vidare för att utveckla fjärr…

Hållbara Fjärrvärmedagar i Lund

2015-04-14

Med fjärrvärme som uppvärmningsform kan man ta vara det som annars går till spillo. Ett bra exempel på hållbarhet. Men inom begr…

Säker värmeförsörjning - viktig både i Sverige och EU

2015-04-10

Sverige är ett kallt land och en säker värmeförsörjning är livsavgörande under de kalla vintermånaderna. Med försörjningstrygghe…

Fjärrvärme-effekten

2015-04-08

När vi värmer varandra med återvunnen energi får det flera positiva effekter. Vi kan kalla det fjärrvärme-effekten. Dessa positi…

Fler vill ha fjärrkyla

2015-04-02

Att fler upptäcker fördelarna med fjärrkyla visar statistiken över fjärrkyleleveranserna; de ökar nämligen varje år. 2014 ökade …

Så kan Europas soptippar bli el och värme

2015-03-31

Avfall uppstår när vi konsumerar. På något sätt måste vi hantera detta avfall. Ett sätt är att återvinna materialet, ett annat a…

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation