Logga in

Råd och arbetsgrupper

Råden är tillsatta av Svensk Fjärrvärmes styrelse för verksamhetsåret 2015/2016. Råden och deras arbetsgrupper har till uppgift att ge råd och stöd till föreningens kansli, att stärka medlemsföretagens inflytande och delaktighet i Svensk Fjärrvärmes verksamhet.

I uppdraget ingår också att sprida kunskap om Svensk Fjärrvärmes verksamhet. Råden har även ett särskilt ansvar inom administrationen av det branschgemensamma forskningsprogrammet Fjärrsyn.

Här ser du vilka personer som är invalda i råd och arbetsgrupper 2015-2016. 

Vill du kontakta något av råden gör du det via rådens sekreterare, det framgår i listan över Råd och arbetsgrupper 2015-2016, vilka det är.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation