Logga in

Medlemsnyheter

1-15 av 733

49 sidor

« 1 2 3 4 5 ...

 

Miljömålsberedningen vill fokusera på använd energi i byggreglerna

2016-06-22

Den parlamentariska Miljömålsberedningen lämnade den 22 juni sitt slutbetänkande om ett klimatpolitiskt ramverk och en samlad lu…

Fjärrvärmens utsläpp fortsätter att minska trots ökade leveranser

2016-06-22

Medan fjärrvärmeleveranserna till slutkund ökade 2015 minskade klimatutsläppen, från en redan låg nivå, med hela 8 procent. Det …

Boverket remitterar förslag till nya föreskrifter om byggnads energianvändning vid normalt brukande

2016-06-21

Boverket har skickat ut förslag till en helt ny föreskrift om hur byggnaders energiprestanda ska verifieras (förkortad ”BEN”) på…

Nya riktlinjer för certifiering av ventiler

2016-06-17

Den 1 april i år kom Euroheat & Power ut med en ny guideline gällande certifiering av ventiler, EHP003 Certification Guidelines …

Remiss för AMA Anläggning 17 ute nu

2016-06-17

Vid byggnation av fjärrvärme- eller fjärrkylenät sker markarbetena enligt AMA Anläggning. Det nuvarande versionen heter AMA Anlä…

Lågtemperaturnät sökes

2016-06-17

Just nu pågår Fjärrsynsprojektet "Framtida fjärrvärmeteknik". Projektet tittar på fjärde generationens fjärrvärme, 4GDH, som inn…

En månad kvar för anmälan till DHC+ Summer School

2016-06-17

Nu är det endast en månad kvar att anmäla sig till 4th International DHC+ Summer School. Summer School hålls 21 August 2016 - 2…

Energimyndigheten presenterar underlag för kontrollstation 2017 i elcertifikatssystemet

2016-06-14

Energimyndigheten och dess norska motsvarighet NVE presenterade den 9 juni del 1 i underlaget inför kontrollstation 2017 i elcer…

F:103:7 PM Tillägg Certifiering av fjärrvärmecentraler

2016-06-10

Efter möte mellan fjärrvärmecentralgruppen och Branschföreningen HEAS har man kommit överens om att öka antalet år som certifika…

Arbetsmiljöverket gör helt om gällande fjärrvärmeledningar

2016-06-10

En stor del av fjärrvärmeutbyggnaden i Sverige under perioden 1994 till januari 2006 var med fjärrvärmerör vars medierör bestod …

Regeringen beslutar lagrådsremiss om elskatter

2016-06-10

Regeringen beslutade den 9 juni om en lagrådsremiss om vissa frågor på elskatteområdet. Ett av huvudförslagen är sänkt skatt på …

Välkommen till Kraftvärmeforum 2016

2016-06-08

Kraftvärmeforums nätverksträff för kraftvärmeintressenter hålls på Johannesbergs Slott utanför Rimbo i Stockholm den 5-6 oktober…

Energikommissionen anordnade expertseminarium om samverkan mellan el- och värmemarknaderna

2016-05-31

Den parlamentariska Energikommissionen anordnade den 24 maj en heldags expertseminarium om samverkan mellan el- och värmemarknad…

Anmälan till 4th International DHC+ Summer School är öppen

2016-05-27

Nu är anmälan till 4th International DHC+ Summer School, öppen. Summer School hålls 21 August 2016 - 27 August 2016 i Warszawa…

Referat från nätverksträff energitjänster

2016-05-27

Digitalisering – en avgörande fråga för en bransch som möter kunders förändrade förväntningar, Nära-noll-energihus är framtiden …

1-15 av 733

49 sidor

« 1 2 3 4 5 ...

 

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation