Logga in

Medlemsnyheter

1-15 av 463

31 sidor

« 1 2 3 4 5 ...

 

Uppdaterad teknisk bestämmelse för ventiler

2014-07-24

Svensk Fjärrvärmes tekniska bestämmelse D:210 Certifiering av avstängningsventiler är uppdaterad. Den gäller från januari 2015. …

EU:s nya mål för en cirkulär ekonomi

2014-07-09

EU-kommissionen presenterade den 2 juli en skrivelse om cirkulär ekonomi och ändringar i avfalls-, deponerings- och förpacknings…

Kom och träffa Paul Voss från Euroheat and Power

2014-07-09

I början av september samlas världens främsta energiforskare på en internationell forskningskonferens om fjärrvärme och fjärrkyl…

Svensk Fjärrvärmes rådsverksamhet 2014/2015

2014-07-09

Svensk Fjärrvärmes råd och arbetsgrupper för verksamhetsåret 1 juli 2014 - 30 juni 2015 är nu tillsatta av föreningens styrelse.…

Bränslestatistiken 2013 finns tillgänglig

2014-07-04

Bränslestatistiken för 2013 finns tillgänglig

Europeiska rådet vill se snabba åtgärder för att stärka försörjningstryggheten

2014-07-03

EU:s stats- och regeringschefer välkomnade och ställde sig vid sitt möte den 26-27 juni bakom ett omedelbart genomförande av fle…

Hammarö Energi har träffat förlikning i tvistemålet

2014-06-27

Hammarö Energi har träffat förlikning i tvistemålet

Lilla filmen om fjärrvärme

2014-06-27

Nu lanserar vi en film om fjärrvärme, där vi kort och enkelt beskriver vad fjärrvärme är och hur det går till att göra fjärrvärm…

Är ditt företag årets bästa fjärrvärmeföretag?

2014-06-27

Är ditt företag årets bästa fjärrvärmeföretag?

Vill du vara med i en arbetsgrupp?

2014-06-27

Svensk Fjärrvärmes rapport om dokumentation av fjärrvärmeledningar från år 2000 behöver uppdateras. Vill du vara med i en arbets…

El och fjärrvärme i samverkan

2014-06-27

Här är ett projekt som ska identifiera och undersöka hur el och fjärrvärmemarknaderna kan samverka i framtiden för att skapa res…

Ny lag om timmer beslutad

2014-06-27

Ny lag införs om handel med timmer och trävaror för att komplettera EU:s timmerförordning. Riksdagen beslutade den 18 juni att g…

Nya lag om virkesmätning beslutad

2014-06-27

Riksdagen beslutade den 10 juni att godkänna en ny lag om virkesmätning.Till skillnad från den tidigare lagen kommer den nya lag…

Remiss av Boverkets förslag till skärpta energihushållningskrav

2014-06-19

Boverket redovisade den 2 juni regeringsuppdraget att se över och skärpa energikraven i Boverkets byggregler till Socialdepartem…

OECD presenterade utvärdering av Sveriges miljöpolitik

2014-06-19

OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) presenterade den 11 juni slutsatserna från den utvärdering man gjo…

1-15 av 463

31 sidor

« 1 2 3 4 5 ...

 

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation