Logga in

Medlemsnyheter

1-15 av 738

50 sidor

« 1 2 3 4 5 ...

 

Vi tar resultaten från Ta vara på energin och Ladda Sverige vidare

2016-07-11

På Energiföretagen Sveriges styrelsemöte den 27 juni fattades beslut om att inte fortsätta med projekten Ladda Sverige och Ta va…

Utredningen om ekonomiska styrmedel för el- och värmeproduktion inom ETS

2016-07-06

Regeringen tillsatte den 2 juni en offentlig utredning som ska se över de ekonomiska styrmedlen för el- och värmeproduktion inom…

Nya skyldigheter för nätägare

2016-07-04

Från och med den 1 juli 2016 började lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät att gälla. Den nya webbplatsen Utbyggnadspo…

F:101 - now in English!

2016-07-01

F:101 är en av våra mest efterfrågade tekniska bestämmelser. Den uppdaterades på svenska 2014 och nu finns den alltså även på en…

Energiföretagen i Almedalen

2016-06-28

Almedalsveckan äger rum i Visby den 3-10 juli och Energiföretagen Sverige finns på plats. Energiföretagen ordnar flera seminarie…

Miljömålsberedningen vill fokusera på använd energi i byggreglerna

2016-06-22

Den parlamentariska Miljömålsberedningen lämnade den 22 juni sitt slutbetänkande om ett klimatpolitiskt ramverk och en samlad lu…

Fjärrvärmens utsläpp fortsätter att minska trots ökade leveranser

2016-06-22

Medan fjärrvärmeleveranserna till slutkund ökade 2015 minskade klimatutsläppen, från en redan låg nivå, med hela 8 procent. Det …

Boverket remitterar förslag till nya föreskrifter om byggnads energianvändning vid normalt brukande

2016-06-21

Boverket har skickat ut förslag till en helt ny föreskrift om hur byggnaders energiprestanda ska verifieras (förkortad ”BEN”) på…

Nya riktlinjer för certifiering av ventiler

2016-06-17

Den 1 april i år kom Euroheat & Power ut med en ny guideline gällande certifiering av ventiler, EHP003 Certification Guidelines …

Remiss för AMA Anläggning 17 ute nu

2016-06-17

Vid byggnation av fjärrvärme- eller fjärrkylenät sker markarbetena enligt AMA Anläggning. Det nuvarande versionen heter AMA Anlä…

Lågtemperaturnät sökes

2016-06-17

Just nu pågår Fjärrsynsprojektet "Framtida fjärrvärmeteknik". Projektet tittar på fjärde generationens fjärrvärme, 4GDH, som inn…

En månad kvar för anmälan till DHC+ Summer School

2016-06-17

Nu är det endast en månad kvar att anmäla sig till 4th International DHC+ Summer School. Summer School hålls 21 August 2016 - 2…

Energimyndigheten presenterar underlag för kontrollstation 2017 i elcertifikatssystemet

2016-06-14

Energimyndigheten och dess norska motsvarighet NVE presenterade den 9 juni del 1 i underlaget inför kontrollstation 2017 i elcer…

F:103:7 PM Tillägg Certifiering av fjärrvärmecentraler

2016-06-10

Efter möte mellan fjärrvärmecentralgruppen och Branschföreningen HEAS har man kommit överens om att öka antalet år som certifika…

Arbetsmiljöverket gör helt om gällande fjärrvärmeledningar

2016-06-10

En stor del av fjärrvärmeutbyggnaden i Sverige under perioden 1994 till januari 2006 var med fjärrvärmerör vars medierör bestod …

1-15 av 738

50 sidor

« 1 2 3 4 5 ...

 

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation