Logga in

Standarder för fjärrvärmerör och komponenter

Fjärrvärmesystem - Förisolerade rörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten.

Rören finns som enkelrör eller dubbelrör. Har dubbelrören samma dimension benäms de i Sverige som twin-rör.

SS-EN 253:2009+A2:2015 - Rörenhet
SS-EN 448:2015 - Rördelsenhet
SS-EN 488:2015 - Ventilenhet
SS-EN 489:2009 - Skarvar
SS-EN 15698-1:2009 - Del 1: Dubbelrör med medierör av stål
SS-EN 15698-2:2015 - Del 2: Rördelsenhet för dubbelrör
SS-EN 15632-1:2009 - Del 1: Flexibla rör - Klassificering, allm. krav och provning
SS-EN 15632-2:2010 - Del 2: Flexibla rör - Medierör av plast med fast förband
SS-EN 15632-3:2010 - Del 3: Flexibla rör - Medierör av plast utan fast förband
SS-EN 15632-4:2009 - Del 4: Flexibla rör - Medierör av metall med fast förband
SS-EN 14419:2009 - Övervakningssystem
SS-EN 13941:2009+A1:2010 - Konstruktion och installation

Relaterade standarder:

SS-EN 10204: Metalliska varor - Typer av kontrolldokument
SS-EN 10216-2: Sömlösa stålrör för tryckändamål (högtemp.egenskaper)
SS-EN 10217-1: Svetsade stålrör för tryckändamål (rumstemp. egenskaper)
SS-EN 10217-2: Svetsade stålrör (ERW) för tryckändamål (högtemp. egensk.)
SS-EN 10217-5: Svetsade stålrör (SAW) för tryckändamål (högtemp. egensk.)
SS-EN 10253-2: Svetsrördelar
SS-EN ISO 9692-1 och -2: Rekommendationer för svetsfogar

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation