Logga in

Medlemssidor

Här finns information om de områden som Svensk Fjärrvärme arbetar med, bland annat distribution, fjärrvärme- och fjärrkylecentraler, omvärld, marknad, kommunikationssatsningen, energitillförsel och hur och var vi kommunicerar. Här finns också medlemsspecifika sidor som kräver inloggning.

Är du medlem men har ingen inloggning? Då skapar du det här.

Medlemsnyheter

1-5 av 733

147 sidor

« 1 2 3 4 5 ...

 

Miljömålsberedningen vill fokusera på använd energi i byggreglerna

2016-06-22

Den parlamentariska Miljömålsberedningen lämnade den 22 juni sitt slutbetänkande om ett klimatpolitiskt ramverk och en samlad lu…

Fjärrvärmens utsläpp fortsätter att minska trots ökade leveranser

2016-06-22

Medan fjärrvärmeleveranserna till slutkund ökade 2015 minskade klimatutsläppen, från en redan låg nivå, med hela 8 procent. Det …

Boverket remitterar förslag till nya föreskrifter om byggnads energianvändning vid normalt brukande

2016-06-21

Boverket har skickat ut förslag till en helt ny föreskrift om hur byggnaders energiprestanda ska verifieras (förkortad ”BEN”) på…

Nya riktlinjer för certifiering av ventiler

2016-06-17

Den 1 april i år kom Euroheat & Power ut med en ny guideline gällande certifiering av ventiler, EHP003 Certification Guidelines …

Remiss för AMA Anläggning 17 ute nu

2016-06-17

Vid byggnation av fjärrvärme- eller fjärrkylenät sker markarbetena enligt AMA Anläggning. Det nuvarande versionen heter AMA Anlä…

1-5 av 733

147 sidor

« 1 2 3 4 5 ...

 

Medlemsförmåner

Som medlem får du snabb information om politiska frågor och beslut, viktiga händelser i branschen, opinionsmätningar och den senaste utvecklingen.

Som medlem hjälper du till att stärka branschen så att vi gemensamt skapar förutsättningar för bra villkor i branschen.

Mer information

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation

Kalendarium

2016-09-06

Rådsgemensamt möte

Ort: Frösundavik, Radisson SAS Royal Park

2016-09-27

Fjärrvärmemässan 2016

Ort: Jönköping, Elmia

2016-10-05

Kraftvärmeforum

Ort: Stockholm-Rimbo, Johannesbergs Slott

2016-10-18

Certifierad mätarmontör

Ort: Linköping

2016-10-26

Fjärrvärmcentraler och energimätare

Ort: Linköping