Logga in

Medlemsinformation

Som medlem får du under Medlemsinformation uppdaterad information om politiska viktiga händelser i branschen, frågor och beslut och den senaste utvecklingen. Här finns också medlemsspecifika sidor som kräver inloggning. Som medlem hjälper du till att stärka branschen så att vi gemensamt skapar förutsättningar för bra villkor i branschen.

Medlemsnyheter

1-8 av 586

74 sidor

« 1 2 3 4 5 ...

 

Hög tid att anmäla sig till Strategidagarna!

2014-12-19

Strategidagarna är konferensen för dig som arbetar med strategiska frågor, men också bränsle- och marknadsfrågor. Strategidagarn…

Värmerapporten - en bro till dina politiker?

2014-12-19

I veckan publicerade Svensk Fjärrvärme Värmerapporten 2015, som är en del av den branschgemensamma satsningen Vi värmer varandra…

Anmäl dig till Distributionsdagarna 26-28 januari

2014-12-18

Distributionsdagarna 2015 arrangeras 26-28 januari i Göteborg. Det är en populär konferens som lockar många deltagare från energ…

Planera in rapportering av 2014 års statistik och lokala miljövärden

2014-12-18

Vi vill göra dig uppmärksam på att vi den 12 januari öppnar Kvalitetsnyckeln för inrapportering av branschstatistik. Statistiken…

Tack för alla svar på vår medlemsundersökning!

2014-12-18

Under september genomförde vi på Svensk Fjärrvärme vår årliga medlemsundersökning. Vi fick in svar från nära 90 procent av våra …

Riksdagen godkände Alliansens energibudgetförslag

2014-12-18

Riksdagen beslutade den 17 december om anslagen inom utgiftsområde 21 Energi (energipolitiken). Beslutet innebär att fyra anslag…

EU-lagstiftningsinitiativ dras tillbaka

2014-12-17

EU-kommissionen beslutade den 16 december om att dra tillbaka ett stort antal lagstiftningsinitiativ som en del i en omfattande …

Vägledning om utökad rapportering av bygg- och rivningsavfall i SMP

2014-12-16

Den utökade rapporteringen gäller de anläggningar som i första ledet tar emot avfall från byggen, rivningar eller anläggningsarb…

1-8 av 586

74 sidor

« 1 2 3 4 5 ...

 

Medlemsförmåner

Som medlem får du snabb information om politiska frågor och beslut, viktiga händelser i branschen, opinionsmätningar och den senaste utvecklingen.

Som medlem hjälper du till att stärka branschen så att vi gemensamt skapar förutsättningar för bra villkor i branschen.

Mer information

Branschkampanj 2012-2014

Vi ökar kunskapen om fjärrvärmens förmåga att ta tillvara det som annars går till spillo.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation