Logga in

Avslutade program och projekt

Svensk Fjärrvärmes branschforskning bedrivs till stor del i program. Här har vi samlat information om de senast avslutade programmen.

2010 avslutades TPS Branschforskningsprogram för energiverk. TPS-programmet var ett statligt delfinansierat program för utveckling av pannanläggningar med fokus på korta och driftnära utvecklingsprojekt med demonstrationsobjekt. Svensk Fjärrvärme deltog som en av finansiärerna tillsammans med ett tjugotal fjärrvärmeföretag.

2009 avslutades Nordic Energy Perspectives. NEP var ett statligt delfinansierat program som Svensk Fjärrvärme deltog i. Syftet med programmet var att analysera hur olika styrmedel påverkar energisystemet på kort och lång sikt, samt hur effektiva olika styrmedel är.

2006 avslutades Värmegles fjärrvärme. Målet med Värmegles var att forska fram kunskap och tekniker för att ansluta småhus till fjärrvärme på billigare sätt. Småhusen är den del av värmemarknaden där fjärrvärme har sin lägsta andel.

2005 avslutades Hetvattenprogrammet, som länge var Svensk Fjärrvärmes största forskningssatsning. Hetvattenprogrammet var ett teknikinriktat program med fokus på den fjärrvärmeunika kunskapen kring distribution och fjärrvärmecentraler, men innehöll även inslag av systemforskning och ekonomi.

 

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation