Logga in

Vanliga frågor om fjärrvärme

Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme kallas det när hett vatten produceras i en central anläggning och distribueras i rör i ett lokalt energisystem, för att värma upp bostäder, skolor och andra lokaler. Vattnet har alltså värmts upp en bit bort från huset, därför kallas det fjärrvärme.

Fjärrvärme är ett bekvämt och pålitligt alternativ för uppvärmning med låg miljöpåverkan. Värmen görs i stora anläggningar med bra rening av röken. Fjärrvärmen är också reurssnål eftersom det går att använda resurser som annars skulle gå förlorade – exempelvis spill från trakten från skogsavverkning, avfall och överskottsvärme från industrier.

Fjärrvärme är en enkel, trygg och bekväm värmekälla. Drygt hälften av all uppvärmning i Sverige kommer från fjärrvärme. Förutom bostäder, skolor, sjukhus och andra lokaler värmer en del kommuner badhus och simbassänger, men även fotbollsplaner, trottoarer och cykelvägar under vintern för att hålla dem isfria.

Hur går det till när det blir fjärrvärme?

1. I fjärrvärmeverket kokas vatten med bränsle som annars skulle gå till spillo. Bränslet omvandlas till värmeenergi som hettar upp fjärrvärmevattnet.

2. Vattnet pumpas ut i fjärrvärmenätet som består av ett välisolerat rörsystem som är nedgrävt i marken.

3. Vattnet når sedan kundens fjärrvärmecentral. I centralen finns två värmeväxlare. I den ena överförs värmen till fastighetens värmesystem, elementen, som ingår i ett slutet system där vattnet pumpas runt och värms upp kontinuerligt. I den andra värms husets kranvatten upp. Färskvatten från vattenverket leds genom växlaren, värms upp, används och spolas ut i avloppet. Det avkylda vattnet – ju kallare desto bättre effekt – leds tillbaka till verket för att åter värmas upp och pumpas ut i fjärrvärmesystemet igen. Och igen, och igen…

Är fjärrvärme bra för miljön?

Varje år använder vi i världen trettio procent mer resurser än planeten har att ge. Tack vare utbyggd fjärrvärme kan vi i Sverige ta vara på det som annars går till spillo, till exempel skogsavfall och värme från avfallsförbränning och industrier. Genom detta hushållar vi med våra gemensamma resurser och slipper låna av kommande generationer.

All uppvärmning påverkar miljön men tack vare att fjärrvärmen görs i stora anläggningar med effektiv rening, som förser hela samhällen med värme, blir påverkan på miljön betydligt mindre än om var och en hade haft egen uppvärmning.

När passar fjärrvärme som uppvärming?

Fjärrvärme finns främst i tätorter (som dock kan vara relativt små) där en fjärrvärmeleverantör finns i närheten, och där många användare kan ansluta sig sig till systemet.

Är du en enskild villaägare som vill ta del av fjärrvärmenätets fördelar? Hör med ditt lokala fjärrvärmebolag om de har planer på att bygga fjärrvärmenät i ditt område, eller om det finns andra möjligheter att ansluta sig till systemet.

Kan jag byta från fjärrvärmen när jag vill?

Det är fullt möjligt att när som helst säga upp sitt avtal. Normal uppsägningstid är tre månader. Fjärrvärmeföretaget är beroende av en långsiktig och förtroendefull relation till kunden eftersom företaget har gjort stora investeringar och inte kan sälja värmen till några andra än dem som finns kring det lokala nätet. Kunderna kan däremot byta till en annan uppvärmningsform.

Hur ser den typiske fjärrvärmekunden ut?

Den typiske fjärrvärmekunden är en fastighetsägare till ett flerfamiljshus i en svensk mellanstor tätort. Men bland fjärrvärmekunderna finns allt från stora industrier, skolor och sjukhus ,till familjer i egen villa.

Får vi tillräckligt med varmvatten med fjärrvärme?

Ja, det är en av fördelarna med att ha fjärrvärme. Hela familjen kan ta varsitt bad utan att det tar slut. Men ur energisynpunkt är det förstås bättre att ta en dusch och spara på varmvattnet. I de flesta fjärrvärmecentraler i husen produceras varmvatten omedelbart och kontinuerligt. Det innebär att tillgången på varmt vatten är nästan obegränsad. Dessutom hettas vattnet upp till över 50 grader, vilket ger en god varmvattenkvalitet.

Hur ekonomisk är fjärrvärme i jämförelse med andra uppvärmningsformer?

Priset på fjärrvärme har utvecklas i lägre takt än alternativen. Eftersom fjärrvärmeverken är flexibla och kan utnyttja olika bränslen beroende på pris och tillgång kommer prisnivån att förbli attraktiv i förhållande till andra uppvärmningsformer.

Vill du veta mer om fjärrvärmepriserna kan du titta närmare på vår prisstatistik.

Varför är det olika på priser på fjärrvärme?

Priser på fjärrvärme sätts som för andra varor, det vill säga i relation mellan köpare och säljare eller mellan utbud och efterfrågan. Orsaken till att priset varierar mellan olika fjärrvärmeföretag är bland annat att man använder olika bränslen och att exempelvis markförhållandena, där man lägger ner rören, kan variera mycket. Fjärrvärme uppfattas ofta som prisvärd i jämförelse med alternativ som uppvärmning med el eller olja. Du kan läsa mer om vad som påverkar priset i rapporten "Prisvärd fjärrvärme?"

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation