Logga in

Kraftvärme

Kraftvärme kallas det när el och värme produceras samtidigt. Man tar alltså vara på den värme som alltid uppkommer vid elproduktion. Därför är kraftvärme mer energieffektiv än annan elproduktion från förbränning.

Energieffektivt

De flesta svenska kraftvärmeverk eldas med biobränslen som består av rester från skogsavverkning. Många använder avfall, som inte kunnat återvinnas på annat sätt, som bränsle. Av den energi som tillförs blir normalt 30-50 procent el och resten värme.

Oavsett bränsle tas mellan 90 och 93 procent av energin i bränslet tillvara genom kraftvärme. Att jämföra med gamla kolkraftverk som bara utnyttjar 40 procent av energiinnehållet för att framställa enbart el. Där kyls överskottsvärmen bort med vatten.

Ännu bättre blir det när kraftvärmeverket har rökgaskondensering, vilket många idag har. Då utnyttjas bränslet ännu bättre. Faktum är att man kan få ut mer än 100 procent av energiinnehållet. Det låter som magi men är sant. Så här står det i Naturvårdsverkets rapport: BRANSCHFAKTA: Förbränningsanläggningar för energiproduktion.

"Verkningsgraden definieras som förhållandet mellan utvunnen energi och tillförd energi, utan hänsyn tagen till den energi som är bunden i rökgaserna i form av vattenånga. Därför kan verkningsgraden överstiga 100 % när kondensationsvärme i rökgaserna frigörs och nyttiggörs via rökgaskondensering".

Så här går det till:

Rökgaserna innehåller en viss mängd vattenånga och genom att kyla ner rökgaserna med hjälp av returvattnet (vattnet som kommer tillbaka till kraftvärmeverket efter att ha värmt byggnader ute i samhället) får man rökgaserna att kondensera, varvid kondensationsvärme frigörs. Värmen kan tas omhand och skickas ut i fjärrvärmenätet. På så sätt kan ett kraftvärmeverk som redan utvunnit mellan 90 och 93 procent av energiinnehållet i ett bränsle få ut ytterligare mellan 10 och ända upp till 35 procent värmeenergi.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation