Logga in

Kraftvärme

Kraftvärme kallas det när el och värme produceras samtidigt. Man tar alltså vara på den värme som alltid uppkommer vid elproduktion. Därför är kraftvärme mer energieffektiv än annan elproduktion från förbränning.

Den värme som uppkommer vid elproduktionen i kraftvärmeverket levereras som fjärrvärme till ortens hushåll. Fjärrvärmen svarar idag för omkring hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige.

Energieffektivt

Många svenska kraftvärmeverk eldas med naturgas, avfall eller biobränsle (spill från våra skogar). Av den energi som tillförs blir normalt 30-50 procent elenergi och resten värme.

Oavsett bränsle tas hela 90 procent av energin i bränslet tillvara genom kraftvärme. Kråkorna får nöja sig med tio procent, till skillnad från gamla kolkraftverk som bara utnyttjar 40 procent av energiinnehållet för att framställa enbart el. Där kyls överskottsvärmen bort med vatten. 

Gaskombikraftverk

Den modernaste typen av kraftvärmeverk kallas gaskombikraftverk och drivs med naturgas, som används i en gasturbin för att generera el. De heta avgaserna från gasturbinen används sedan för att producera ånga, till en ångturbin som också genererar el. Slutligen produceras också fjärrvärme.
 
En modern gaskombianläggning har en verkningsgrad på cirka 60 procent om den bara producerar el. Om den också producerar värme kan man nå en total verkningsgrad på över 90 procent. El från naturgaseldade kraftvärmeverk har blivit lönsamt tack vare ändringar i beskattningen. Detta gör det möjligt att bygga nya, effektiva kraftvärmeverk som kan ersätta elproduktionen i äldre, ineffektiva kolkondensanläggningar.
 
Gas är det mest energieffektiva bränslet för ett kraftvärmeverk. Biobränsle är nästan lika effektivt, och bidrar dessutom till att minska koldioxidutsläppen i Europa. Jämfört med naturgas är också tillgången till biobränsle mer jämnt fördelad över landet.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation