Logga in

Så funkar fjärrvärme

Fjärrvärme bygger på ett kretslopp som påminner om kroppens eget blodomlopp – fjärrvärmeverket är hjärtat som sprider värme i en hel bygd.

Fjärrvärmesystemet

Fjärrvärmen kommer till fastigheten i form av vatten som värmts upp i ett centralt värmeverk. Det heta vattnet transporteras i ett system av välisolerade rör under högt tryck. Vattnet är mellan 70 och 120 grader varmt, beroende på årstid och väder, och leds till en fjärrvärmecentral i varje fastighet. I den finns värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet för att värma upp husets element och varmvattnet i kranarna.

Fjärrvärmecentralen varken luktar eller låter och behöver sällan någon tillsyn eftersom tekniken är enkel och driftsäkerheten hög. Det avkylda vattnet leds tillbaka till värmeverket, där det värms upp igen och leds tillbaka ut i systemet. Även på vägen tillbaka kan vattnet göra nytta, till exempel genom att värma trottoarer och fotbollsplaner, så att de blir isfria.

Lång livslängd

Att bygga ett fjärrvärmenät som klarar kraven på driftsäkerhet och lång livslängd är dyrbart. Beroende på dimensioner och lokala förhållanden kan kostnaderna variera från 2 000 till 12 000 kronor per meter ledning. Branschen arbetar mycket med att kvalitetssäkra näten för att få så lång livstid som möjligt. Ett välbyggt fjärrvärmenät kan ha en livslängd på ända upp till 100 år.

Fjärrvärme sparar energi

För att värma upp vattnet till en tillräckligt hög temperatur används olika bränslen. Oftast används energi som annars skulle gå förlorad, som till exempel rester från skogsavverkning, avfall eller spillvärme från industrin. Idag kommer merparten av fjärrvärmen från förnybar och återvunnen energi. Många företag använder en mix av bränslen, beroende på lokal tillgång och bästa ekonomi och med hänsyn till klimat och miljö.

Med fjärrvärme hushållar vi med våra gemensamma resurser eftersom det är en uppvärmningsform som tar tillvara resurser som annars går till spillo .

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation