Logga in

Reko fjärrvärme för värmekundernas bästa

Reko fjärrvärme är ett initiativ för att utveckla relationerna mellan fjärrvärmeleverantörerna och fjärrvärmekunderna.

Reko fjärrvärme är...

...ett system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörerna. Det tar sin utgångspunkt i att kunden är den svagare och leverantören den starkare parten på värmemarknaden. Reko fjärrvärme ska bidra till att stärka kundernas ställning och därigenom till att gynna utvecklingen av långsiktigt hållbara relationer mellan fjärrvärmekunder och fjärrvärmeleverantörer på värmemarknaden.

Reko fjärrvärme hjälper dig...

...att få mer insyn i fjärrvärmeleverantörernas verksamheter. Varje leverantör som är ansluten till Reko fjärrvärme måste avge en årlig rapport om sin verksamhet. Denna rapport, som går under namnet verksamhetsgenomlysningen, ska leverantören offentliggöra och sedan hålla tillgänglig för såväl sina kunder som för andra intressenter. Många leverantörer väljer att publicera verksamhetsgenomlysningen på sin webbplats.

Är ditt fjärrvärmebolag märkt med Reko fjärrvärme?
– Då kan du ställa krav...

...på att företaget ska följa reglerna i Reko fjärrvärme. Om du upplever att din leverantör bryter mot reglerna i Reko fjärrvärme i er relation, kan du göra en anmälan till Kvalitetsnämnden för Reko fjärrvärme.

Kvalitetsnämnden för Reko fjärrvärme...

...är en instans inom Reko fjärrvärme som behandlar anmälningar från kunder och ansökningar från fjärrvärmeleverantörer. En kund till rekomärkt leverantör kan vända sig till nämnden om de upplever att leverantören inte följer reglerna i Reko fjärrvärme. Nämnden prövar och avgör ärendet. Alla leverantörer som är medlemmar i Svensk Fjärrvärme kan ansöka om inträde i Reko fjärrvärme. Nämnden granskar och beviljar eller avslår ansökan. Nämnden består av tre ledamöter: en oberoende ordförande och två ledamöter, en från fjärrvärmebranschen och en från fastighetsbranschen.

Många fjärrvärmeleverantörer uppfyller kraven i Reko fjärrvärme

Listan över leverantörer som beviljats inträde i Reko fjärrvärme innehåller mer än åttio företagsnamn. De rekomärkta leverantörerna står tillsammans för mer än 90 procent av de sammanlagda leveranserna av fjärrvärme i Sverige.

Reko fjärrvärme började...

...som en idé i fjärrvärme- och fastighetsbranschens samarbetsorgan Värmemarknadskommittén under 2002. Efter att ha utvecklats genom en dialog mellan parterna i Värmemarknadskommittén lanserades systemet den 1 juni 2005 med Svensk Fjärrvärme som huvudman.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation