Logga in

Reko fjärrvärme sätter kunden i fokus

Reko fjärrvärme är ett initiativ för att utveckla relationerna mellan fjärrvärmeleverantörerna och fjärrvärmekunderna.

Reko fjärrvärme är riktlinjer som fjärrvärmeleverantörer kan ansluta sig till och tillämpa i sina kundrelationer. Riktlinjerna är till för både leverantören och kunden. De erbjuder leverantören hjälp med att utveckla relationen till kunden, och kunden hjälp med att få mer insyn i leverantörens verksamhet.

Reko fjärrvärme utgår från tre led ord

  • Öppenhet - för att ge kunder möjlighet att bedöma leverantörernas verksamhet och produkter
  • Jämförbarhet - för att möjliggöra välgrundade bedömningar av olika fjärrvärmeleverantörer och lokala konkurrerande alternativ
  • Förtroende - för att utveckla långsiktiga relationer och möjliggöra välgrundade val

Från dessa utgångspunkter utvecklas detaljerna i Reko fjärrvärme.Läs mer om vad Reko fjärrvärme innebär i foldern som finns för nedladdning på sidan.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation

Relaterade dokument