Logga in

Livslängd för fjärrvärmerör

Det saknas tillförlitliga uppgifter om hur fjärrvärmesystemens beståndsdelar förändras med tiden. Det är därför svårt att prognostisera framtida ekonomi och behovet av underhåll.

Det här projektet kommer att kartlägga de komplicerade sambanden för att förstå och beskriva vilka nedbrytningsprocesser som dominerar under olika betingelser. Projektet ska också utveckla tillförlitliga metoder för att bedöma fjärrvärmerörens livslängd.

Projektet, vars första fas handlar om nedbrytningsmekanismer och testmetoder, bygger på ett samarbete mellan SP, Hot Disk, Power Pipe Systems, Borås Energi och Miljö samt EON Värme Sverige.

Resultaten kommer att ge ägarna till distributionsnäten bättre förutsättningar att åstadkomma energibesparingar, och det kommer också att minska behovet av underhåll.

Företagen som utvecklar nya beständiga material kommer i projektet att få hjälp av ny grundläggande kunskap. I projektet kommer SP-pluggmetod att tillämpas men utöver det kommer nya testmetoder att utvecklas till exempelför att kontinuerligt mäta värmeisoleringsförmågan och för att testa accelererad åldring av fjärrvärmerör.

Projektet är uppdelat i tre faser, varav detta är den första. Den omfattar studier av påverkande faktorer och hur dessa samverkar i nedbrytningsprocesser av PUR samt hur mycket dessa accelereras med ökad temperatur.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation

Utförare:
Nazdaneh Yarahmadi, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut

Beviljade medel:
2 100 000 kronor

Beräknad projekttid:
Februari 2015 - november 2016