Logga in

Så funkar fjärrkyla

Fjärrkyla bygger på att kallt vatten distribueras i ett ledningsnät på samma enkla sätt som fjärrvärme. Själva tekniken är enkel. Man kyler vatten på ett ställe och slussar sedan ut det genom rör till bostäder, kon­tor, sjukhus, industrier och andra miljöer som behöver avkylning.

Det kalla vattnet som pumpas runt i fjärr­kylenätet används för att kyla den luft som cirkulerar i fastighetens ventilationssystem. Samma vatten förs sedan tillbaka till produktionsanläggningen för att kylas ned på nytt.

Temperaturen på vattnet som går till fastigheterna är runt sex grader och returvattnet drygt 16 grader. Returvattnet värms så mycket som möjligt samtidigt som lokaler och processer kyls ner.

I fastigheten ansluter man oftast till byggnadens kylsystem med en värmeväxlare. Anpassningen till ett existerande system kräver endast mindre justeringar.

 Många olika metoder

Fjärrkyla produceras med hjälp av vitt skilda tekniker, som ofta kombineras för att på bästa sätt utnyttja lokala förhållanden. Att framställa fjärrkyla i sam­verkan med fjärrvärme är extra smart, eftersom vårt behov av kylning oftast är som störst när vi som minst behöver uppvärmning. 

Frikyla innebär att man utnyttjar kallt vatten från sjöar, hav eller andra vattendrag. Vatten med en temperatur på runt fyra grader pumpas upp och kyler via värmeväxlare det vatten som cirkulerar i fjärrkyle­nätet. Därefter släpps returvattnet, som nu håller en temperatur på 12–16 grader, ut i sjön eller havet igen. Man kan även använda sig av snö som samlats upp på vintern.

Absorptionskyla är en annan teknik, som utnyttjar den värmeenergi som uppstår vid produktion av fjärrvärme och alltså kan ta tillvara spillvärme från industrier eller avfallsförbränning. Kylningen av det vatten som används för fjärrkylan sker genom att vatten förångas redan vid en temperatur på cirka tre grader. Att det är möjligt att koka vatten vid så låg tempera­tur beror på att det råder ett kraftigt undertryck.

Värmepumpar kan framställa värme och kyla på samma gång och är idag det vanligaste sättet att producera fjärrkyla i Sverige. Många fjärrvärme­anläggningar använder redan värmepumpar för att utnyttja den värme som finns till exempel i renat avloppsvatten. En värmepump bygger på en process som påminner om den som används i kylskåp och består bland annat av en kraftig kompressor.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation