Logga in

FAQ

Nedan hittar du några vanliga frågor vi får, tillsammans med våra svar.

Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme kallas det när hett vatten produceras i en central anläggning och distribueras i rör i ett lokalt energisystem, för att värma upp bostäder, skolor och andra lokaler. Vattnet har alltså värmts upp en bit bort från huset, därför kallas det fjärrvärme.

Fjärrvärme är ett bekvämt och pålitligt alternativ för uppvärmning med låg miljöpåverkan. Värmen görs i stora anläggningar med bra rening av röken. Fjärrvärmen är också reurssnål eftersom det går att använda resurser som annars skulle gå förlorade – exempelvis spill från trakten från skogsavverkning, avfall och överskottsvärme från industrier.

Fjärrvärme är en enkel, trygg och bekväm värmekälla. Drygt hälften av all uppvärmning i Sverige kommer från fjärrvärme. Förutom bostäder, skolor, sjukhus och andra lokaler värmer en del kommuner badhus och simbassänger, men även fotbollsplaner, trottoarer och cykelvägar under vintern för att hålla dem isfria.

Hur går det till när det blir fjärrvärme?

1. I fjärrvärmeverket kokas vatten med bränsle som annars skulle gå till spillo. Bränslet omvandlas till värmeenergi som hettar upp fjärrvärmevattnet.

2. Vattnet pumpas ut i fjärrvärmenätet som består av ett välisolerat rörsystem som är nedgrävt i marken.

3. Vattnet når sedan kundens fjärrvärmecentral. I centralen finns två värmeväxlare. I den ena överförs värmen till fastighetens värmesystem, elementen, som ingår i ett slutet system där vattnet pumpas runt och värms upp kontinuerligt. I den andra värms husets kranvatten upp. Färskvatten från vattenverket leds genom växlaren, värms upp, används och spolas ut i avloppet. Det avkylda vattnet – ju kallare desto bättre effekt – leds tillbaka till verket för att åter värmas upp och pumpas ut i fjärrvärmesystemet igen. Och igen, och igen…

När passar fjärrvärme som uppvärming?

Fjärrvärme finns främst i tätorter (som dock kan vara relativt små) där en fjärrvärmeleverantör finns i närheten, och där många användare kan ansluta sig sig till systemet.

Är du en enskild villaägare som vill ta del av fjärrvärmenätets fördelar? Hör med ditt lokala fjärrvärmebolag om de har planer på att bygga fjärrvärmenät i ditt område, eller om det finns andra möjligheter att ansluta sig till systemet.

Blir det värmeförluster i fjärrvärmeledningarna?

Värmeverken som levererar värmen är effektiva och utnyttjar ofta energi som annars helt skulle ha gått till spillo. Det heta vattnet förs ut i välisolerade rör från värmeverket till husen i samhället. Endast cirka 10 procent av värmeenergin går förlorad i fjärrvärmeledningarna mellan värmeverk och kund. Sammantaget bidrar fjärrvärme till att samhället hushållar mycket bättre med energi och naturresurser.

Vad händer om fjärrvärmerören går sönder?

Det är sällan rören går sönder, och händer det märker oftast inte omgivningen det. Men om/när det händer blir det blött, varmt och grönt på marken. I det vatten som cirkulerar i fjärrvärmenätet är nämligen ett ofarligt grönt färgämne, pyranin, tillsatt. Ämnet är ofarligt och godkänt för att kunna användas i fjärrvärmenätet. Det innebär att man kan upptäcka eventuella läckage och snabbt åtgärda dem.

Normalt lagas nätet så fort att kunderna inte hinner märka något. Det vatten som strömmar i fjärrvärmenäten är inte detsamma som det som strömmar i varmvattenkranarna respektive i elementen, eftersom dessa har egna slutna system. Tillförlitligheten i ett fjärrvärmesystem är mycket stor.

Kan jag byta från fjärrvärmen när jag vill?

Det är fullt möjligt att när som helst säga upp sitt avtal. Normal uppsägningstid är tre månader. Fjärrvärmeföretaget är beroende av en långsiktig och förtroendefull relation till kunden eftersom företaget har gjort stora investeringar och inte kan sälja värmen till några andra än dem som finns kring det lokala nätet. Kunderna kan däremot byta till en annan uppvärmningsform.

Varför är det olika på priser på fjärrvärme?

Priser på fjärrvärme sätts som för andra varor, det vill säga i relation mellan köpare och säljare eller mellan utbud och efterfrågan. Orsaken till att priset varierar mellan olika fjärrvärmeföretag är bland annat att man använder olika bränslen och att exempelvis markförhållandena, där man lägger ner rören, kan variera mycket. Fjärrvärme uppfattas ofta som prisvärd i jämförelse med alternativ som uppvärmning med el eller olja. Du kan läsa mer om vad som påverkar priset i rapporten "Prisvärd fjärrvärme?"

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation