Vi värmer varandra - med fjärrvärme

Vem värmer vem där du bor? Värmesymbol

Nyfiken på vem och vad som värmer dig där du bor? Kanske är det spån, bark, gamla trasiga skor eller spillvärme från någon datahall som värmer dig när du tar din morgondusch. Den här värmekartan visar och berättar om hur fjärrvärmeföretag runt om i Sverige tar vara på det som inte går att återanvända eller återvinnas på annat sätt. Det som annars skulle gå till spillo omvandlas till värme i hundratusentals hem och byggnader runt om vårt avlånga land.