Logga in
Om fjärrvärme

Idén med fjärrvärme

Fjärrvärme tar till vara resurser som annars går till spillo. Den enes spill blir den andres värme.

Läs mer

Miljö/Klimat/Miljövärden

Fjärrvärme och miljö

Om fjärrvärmens miljövärden och om effektiva och miljöanpassade energilösningar

Läs mer

Fjärrsyn

Ny kunskap från Fjärrsyn

Resultat och kunskap från forskning om fjärrvärmens roll i ett hållbart samhälle.

Läs mer

Prisdialogen

Prisdialogen

Dialog för en fungerande värmemarknad, mellan kunder och fjärrvärmeföretag.

Läs mer

Hur arbetar NI med arbetsmiljöfrågor på ert företag?

Publicerat 2014-09-01. 15:53 i 2014

Inom fjärrvärmebranschen finns det många arbeten där man hanterar farliga varor - el, gas, kemikalier, ånga och hetvatten. Detta innebär förstås risker och arbetsmiljöfrågorna är därför extremt viktiga.

Hur ser fjärrvärmens miljövärden ut där du bor?

Publicerat 2014-08-29. 10:08 i 2014

Varje år sammanställer Svensk Fjärrvärme miljövärdena för fjärrvärmenät i Sverige. Eftersom fjärrvärmen är lokal, ser miljövärdena olika ut för olika nät och redovisas också så. Den som vill veta hur det ser ut på en bestämd ort kan alltså lätt ta reda på fjärrvärmens resursanvändning, klimatpåverkan och andel fossila bränslen i produktionen just där.

Mötesplats för det hållbara samhället

Publicerat 2014-08-25. 09:01 i 2014

För första gången arrangeras de tre mässorna Fjärrvärmemässan, VA-mässan och Elmia Avfall & Återvinning samtidigt. Syftet är att skapa en stor mötesplats för miljöteknik och kommunal infrastruktur som erbjuder produkter och tjänster för att bygga, utveckla och förvalta det hållbara samhället. Mässorna hålls på Elmia i Jönköping.

Skattefriheten för vindkraft bryter mot EU:s statstödsregler

Publicerat 2014-08-21. 13:52 i 2014

Svensk Fjärrvärme och Energi Norge har låtit göra en rättsutredning om dagens skattefrihet för vindkraft. Utredningen, som överlämnas till Finansdepartementet idag, visar att befrielsen från energiskatt för egenproducerad vindkraft inte är förenlig med EU:s statsstödsregler.

Målet för Kiruna - ett samhälle som helt värms av spillvärme

Publicerat 2014-08-19. 15:41 i 2014

Tekniska Verken i Kiruna har satt igång med förberedelser för att tillsammans med Kiruna kommun och LKAB bygga Kirunas nya klimatsmarta energisystem. När systemet är fullt utbyggt kommer spillvärme från LKAB att kunna tillgodose hela samhällets behov av fjärrvärme.

Ulrikas värmeblogg

Värm vännerna med Fjärrvärmaren

Ditt sociala nätverk är som ett fjärrvärmenät. Med Fjärrvärmaren blir du värmeverket som producerar värme som dina Facebook- vänner behöver. Så testa Fjärrvärmaren för att skicka värmande hälsningar - kanske med fikainbjudan? Är ju trevligt att träffas IRL också! Till Fjärrvärmaren >>