Logga in
Om fjärrvärme

Idén med fjärrvärme

Fjärrvärme tar till vara resurser som annars går till spillo. Den enes spill blir den andres värme.

Läs mer

Miljö/Klimat/Miljövärden

Fjärrvärme och miljö

Om fjärrvärmens miljövärden och om effektiva och miljöanpassade energilösningar

Läs mer

Fjärrsyn

Ny kunskap från Fjärrsyn

Resultat och kunskap från forskning om fjärrvärmens roll i ett hållbart samhälle.

Läs mer

Prisdialogen

Prisdialogen

Dialog för en fungerande värmemarknad, mellan kunder och fjärrvärmeföretag.

Läs mer

Riktade subventioner till vissa elproducenter försvårar omställningen

Publicerat 2015-01-28. 10:30 i 2015

Svensk Fjärrvärmes vd, Ulrika Jardfelt lyfter vikten av att begränsa skattebefrielsen för egenproducerad el för större producenter, i en replik i Sydsvenskan 28 januari.

Fjärrvärmenäten - en tillgång som måste underhållas

Publicerat 2015-01-26. 12:57 i 2015

I stort sett alla svenska tätorter har i dag fjärrvärme. Den totala längden av de rör som sprider värmen under våra städer är 23 000 kilometer och motsvarar ett värde av minst 115 miljarder, i nyanskaffningsvärde*. Ledningarna är en unik tillgång för Sverige. En tillgång som måste underhållas för att inte tappa i värde. På Distributionsdagarna i Göteborg 26-28 januari är därför frågan om underhåll en viktig del av programmet.

Elens dag - Kraftvärmen och Kinderäggeffekten

Publicerat 2015-01-23. 09:02 i 2015

Pressmeddelande 150123. Det finns ett kraftslag i Sverige som det talas väldigt lite om - kraftvärme. Frågan är varför när det är så effektivt? Så här på elens dag passar Svensk Fjärrvärme därför på att föra fram kraftvärmens fördelar. Faktum är att man kan tala om en Kinderägg-effekt eftersom det finns tre saker som gör kraftvärmen så fördelaktig.

Hemställan om sänkt elskatt för serverhallar

Publicerat 2015-01-21. 12:34 i 2015

Många företag letar efter lokalisering för sina datacenter och det finns stora vinster med att locka dem att etablera sig i Sverige. Tyvärr utgör den höga elskatten ett hinder för detta. Svensk Energi skickade i förra veckan in en hemställan till finansdepartementet om en ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi så att energiskatt på elektrisk kraft för serverhallar sänks till 0,5 öre per kWh. Men det är inte bara investeringsprojekt som kan gå förlorade, utan även en stor mängd restvärme.

Ulrika om skattebefrielsen för storskalig egenproducerad vindkraft

Publicerat 2015-01-16. 12:45 i 2015

I ett filmklipp förklarar Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme, varför det är ett problem att vindkraft är subventionerad med 36 öre per KWh för producenter som inte yrkesmässigt levererar el. Andra förnybara energislag subventioneras inte på samma sätt. Energibolag som driver vindkraftverk åtnjuter heller inte samma stöd.

Ulrikas värmeblogg

Värm vännerna med Fjärrvärmaren

Ditt sociala nätverk är som ett fjärrvärmenät. Med Fjärrvärmaren blir du värmeverket som producerar värme som dina Facebook- vänner behöver. Så testa Fjärrvärmaren för att skicka värmande hälsningar - kanske med fikainbjudan? Är ju trevligt att träffas IRL också! Till Fjärrvärmaren >>