Logga in
Om fjärrvärme

Idén med fjärrvärme

Fjärrvärme tar till vara resurser som annars går till spillo. Den enes spill blir den andres värme.

Läs mer

Miljö/Klimat/Miljövärden

Fjärrvärme och miljö

Om fjärrvärmens miljövärden och om effektiva och miljöanpassade energilösningar

Läs mer

Fjärrsyn

Ny kunskap från Fjärrsyn

Resultat och kunskap från forskning om fjärrvärmens roll i ett hållbart samhälle.

Läs mer

Prisdialogen

Prisdialogen

Dialog för en fungerande värmemarknad, mellan kunder och fjärrvärmeföretag.

Läs mer

Hur vi gör framtidens städer mer hållbara med restvärme?

Publicerat 2015-05-22. 12:29 i 2015

Svensk Fjärrvärme bjuder tillsammans med ett antal andra aktörer in till en öppen innovationstävling kring innovativ användning av restvärme i framtidens städer.

Riksrevisionen riktar kritik mot tillsyn av avfallstransporter

Publicerat 2015-05-20. 16:17 i 2015

Enligt en granskning av Riksrevisionen finns det brister i tillsynen av avfallstransporter. I granskningen har dessutom framkommit att tillsynen över det avfall som importeras till Sverige är begränsad.

Erik Thornström i SVT Debatt

Publicerat 2015-05-15. 10:06 i 2015

På Kristi Himmelfärdsdagen debatterades regeringens förslag om att höja kvoten i elcertifikatssystemet och att begränsa skattebefrielsen för egenproducerad vindkraft, i SVTs program Debatt. Erik Thornström, områdesansvarig skatter & styrmedel företrädde Svensk Fjärrvärme i debatten.

Förändringens vindar i nya numret av Fjärrvärmetidningen

Publicerat 2015-05-13. 10:26 i 2015

Det våras för fjärrvärmen. Bland annat i Kina där utökad och effektivare fjärrvärme är ett steg i ledet för att ta itu med landets enorma miljöproblem. Även inom fjärrkyla händer det mycket spännande, och temat för detta nummer är just fjärrkyla.

Eniga stämmobeslut: Fortsatt arbete mot ny gemensam branschförening

Publicerat 2015-05-07. 12:47 i 2015

Medlemmarna i Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi beslutade idag enhälligt att ställa sig bakom styrelsernas gemensamma förslag att arbeta för att skapa en ny branschförening med hela energisystemet som grund. Styrelserna fick därmed i uppdrag att ta fram ett formellt förslag på hur en sådan branschförening kan se ut.

Värm vännerna med Fjärrvärmaren

Ditt sociala nätverk är som ett fjärrvärmenät. Med Fjärrvärmaren blir du värmeverket som producerar värme som dina Facebook- vänner behöver. Så testa Fjärrvärmaren för att skicka värmande hälsningar - kanske med fikainbjudan? Är ju trevligt att träffas IRL också! Till Fjärrvärmaren >>