Logga in
Om fjärrvärme

Idén med fjärrvärme

Fjärrvärme tar till vara resurser som annars går till spillo. Den enes spill blir den andres värme.

Läs mer

Miljö/Klimat/Miljövärden

Fjärrvärme och miljö

Om fjärrvärmens miljövärden och om effektiva och miljöanpassade energilösningar

Läs mer

Fjärrsyn

Ny kunskap från Fjärrsyn

Resultat och kunskap från forskning om fjärrvärmens roll i ett hållbart samhälle.

Läs mer

Prisdialogen

Prisdialogen

Dialog för en fungerande värmemarknad, mellan kunder och fjärrvärmeföretag.

Läs mer

Elens dag - Kraftvärmen och Kinderäggeffekten

Publicerat 2015-01-23. 09:02 i 2015

Pressmeddelande 150123. Det finns ett kraftslag i Sverige som det talas väldigt lite om - kraftvärme. Frågan är varför när det är så effektivt? Så här på elens dag passar Svensk Fjärrvärme därför på att föra fram kraftvärmens fördelar. Faktum är att man kan tala om en Kinderägg-effekt eftersom det finns tre saker som gör kraftvärmen så fördelaktig.

Hemställan om sänkt elskatt för serverhallar

Publicerat 2015-01-21. 12:34 i 2015

Många företag letar efter lokalisering för sina datacenter och det finns stora vinster med att locka dem att etablera sig i Sverige. Tyvärr utgör den höga elskatten ett hinder för detta. Svensk Energi skickade i förra veckan in en hemställan till finansdepartementet om en ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi så att energiskatt på elektrisk kraft för serverhallar sänks till 0,5 öre per kWh. Men det är inte bara investeringsprojekt som kan gå förlorade, utan även en stor mängd restvärme.

Ulrika om skattebefrielsen för storskalig egenproducerad vindkraft

Publicerat 2015-01-16. 12:45 i 2015

I ett filmklipp förklarar Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme, varför det är ett problem att vindkraft är subventionerad med 36 öre per KWh för producenter som inte yrkesmässigt levererar el. Andra förnybara energislag subventioneras inte på samma sätt. Energibolag som driver vindkraftverk åtnjuter heller inte samma stöd.

Julgranens sista dag

Publicerat 2015-01-13. 13:38 i 2015

”Nu är glada julen slut, slut, slut julegranen kastas ut, ut, ut men till nästa år igen kommer han vår gamle vän för det har han lovat".

Pernilla Winnhed ny vd för Svensk Energi

Publicerat 2015-01-12. 16:13 i 2015

Pernilla Winnhed har idag utsetts till ny verkställande direktör för Svensk Energi. Hon är idag departementsråd och ansvarig för energifrågorna i regeringskansliet. Tillträdet kommer att ske under våren då nuvarande vd, Kjell Jansson går i pension efter sex år på posten.

Ulrikas värmeblogg

Värm vännerna med Fjärrvärmaren

Ditt sociala nätverk är som ett fjärrvärmenät. Med Fjärrvärmaren blir du värmeverket som producerar värme som dina Facebook- vänner behöver. Så testa Fjärrvärmaren för att skicka värmande hälsningar - kanske med fikainbjudan? Är ju trevligt att träffas IRL också! Till Fjärrvärmaren >>

Kalendarium

2015-01-26

Distributionsdagarna 2015

Ort: Göteborg

2015-02-04

Strategidagarna 2015

Ort: Stockholm

2015-02-19

Certifiering av mätarmontörer

Ort: Stockholm

2015-03-04

Regionalt möte Kalmar

Ort: Kalmar

2015-03-11

Regionalt möte Stockholm

Ort: Stockholm

2015-03-13

Regionalt möte Skövde

Ort: Skövde

2015-03-17

Regionalt möte Örnsköldsvik

Ort: Örnsköldsvik

2015-03-17

Kommunikationsdagarna 2015

Ort: Stockholm

2015-04-22

Fjärrvärmedagarna 2015

Ort: Lund

2015-05-05

Certifiering av mätarmontörer

Ort: Linköping

2015-05-27

Styrmedelsdag

Ort: Stockholmsområdet

2015-11-03

Certifiering av mätarmontörer

Ort: Linköping

2015-11-24

Årsmöte 2015

Ort: Luleå