Logga in
Om fjärrvärme

Idén med fjärrvärme

Fjärrvärme tar till vara resurser som annars går till spillo. Den enes spill blir den andres värme.

Läs mer

Miljö/Klimat/Miljövärden

Fjärrvärme och miljö

Om fjärrvärmens miljövärden och om effektiva och miljöanpassade energilösningar

Läs mer

Fjärrsyn

Ny kunskap från Fjärrsyn

Resultat och kunskap från forskning om fjärrvärmens roll i ett hållbart samhälle.

Läs mer

Prisdialogen

Prisdialogen

Dialog för en fungerande värmemarknad, mellan kunder och fjärrvärmeföretag.

Läs mer

Omvärldens intresse för fjärrvärme ökar

Publicerat 2014-10-29. 13:59 i 2014

I EU har man fått upp ögonen för värmens betydelse för energisystemet och för energisäkerheten. Ett tecken på detta är att Ulrika Jardfelt, vd på Svensk Fjärrvärme inbjudits att delta i en workshop, anordnad av IEA, om energiplanering i städer - Urban Energy Systems Planning. Även i andra delar av världen intresserar man sig för fjärrvärme. Det leder till att Sverige får ta emot en hel del besök från utlandet.

Gymnasieungdomar leder Borås Energi och Miljö mot framtiden

Publicerat 2014-10-24. 15:21 i 2014

Borås Energi och Miljö tar sikte på framtiden genom att anordna en tävling bland ungdomar på teknikgymnasiet, i samarbete med Ung företagsamhet Älvsborg. Elevernas uppdrag är att bidra med idéer om hur Borås Energi och Miljö kan öka lönsamheten, i en omvärld som bjuder på hård konkurrens och pressade priser, i kombination med ökande miljömedvetenhet hos konsumenterna.

Skattefriheten för vindkraft fortsätter - trots att den strider mot EU-rätten

Publicerat 2014-10-23. 14:57 i 2014

Den omdebatterade skattebefrielsen för egenproducerad vindkraft stoppas inte i regeringens budgetproposition för 2015. Frågan handlar om att skattefriheten för el från vindkraft för egenförbrukning saknar den begränsning till 100 kW som finns för all annan egen elproduktion.

Handelsplatsen Öppen Fjärrvärme är invigd

Publicerat 2014-10-21. 14:37 i 2014

Idag bjöd Fortum Värme in till lansering av Öppen Fjärrvärme. Det är en modell för att tillsammans med leverantörerna ta vara på överskottsvärme från exempelvis livsmedelsbutiker och datahallar i Stockholm. Så blir kunderna också leverantörer och bidrar till en mer hållbar uppvärmning i staden. - Det möjliggör handel mellan storskalig produktion i våra kraftvärmeverk och småskalig produktion i fastigheterna. En vinst för båda parter och framför allt för miljön, sa Anders Egelrud, vd för Fortum Värme, vid lanseringen.

En spännande energihöst

Publicerat 2014-10-17. 10:09 i 2014

Den politiska utvecklingen dominerar nyhetsflödet och även energiområdet får sin beskärda del. Inom EU har utskotten i EU-parlamentet just formerat sig och en ny kommission är på väg in. I Sverige har vi fått en ny regering och som en följd av det även en ny energiminister, Ibrahim Baylan (S). Nästa vecka presenteras budgetpropositionen för 2015.

Ulrikas värmeblogg

Värm vännerna med Fjärrvärmaren

Ditt sociala nätverk är som ett fjärrvärmenät. Med Fjärrvärmaren blir du värmeverket som producerar värme som dina Facebook- vänner behöver. Så testa Fjärrvärmaren för att skicka värmande hälsningar - kanske med fikainbjudan? Är ju trevligt att träffas IRL också! Till Fjärrvärmaren >>