Logga in
Om fjärrvärme

Idén med fjärrvärme

Fjärrvärme tar till vara resurser som annars går till spillo. Den enes spill blir den andres värme.

Läs mer

Miljö/Klimat/Miljövärden

Fjärrvärme och miljö

Om fjärrvärmens miljövärden och om effektiva och miljöanpassade energilösningar

Läs mer

Fjärrsyn

Ny kunskap från Fjärrsyn

Resultat och kunskap från forskning om fjärrvärmens roll i ett hållbart samhälle.

Läs mer

Prisdialogen

Prisdialogen

Dialog för en fungerande värmemarknad, mellan kunder och fjärrvärmeföretag.

Läs mer

Äntligen lika villkor för all förnybar el

Publicerat 2015-03-30. 08:10 i 2015

Regeringen presenterade fredag den 27 mars en promemoria med vissa skatteförslag inför budgetpropositionen för 2016. I promemorian föreslår regeringen att all förnybar egenproducerad el ska få lika skattevillkor. Den nuvarande obegränsade skattefriheten för egenproducerad vindkraft har lett till obalans i elcertifikatssystemet och kraftigt snedvridit konkurrensen på värmemarknaden. Därför välkomnar Svensk Fjärrvärme regeringens förslag.

Fjärrvärme lyfts i regeringens priolista för EU-arbetet

Publicerat 2015-03-27. 12:09 i 2015

I veckan presenterade regeringen sitt dokument med övergripande prioriteringar för EU-arbetet 2015. Energi- och klimatpolitiken är en av fem huvudprioriteringar och regeringen framhåller att för att nå kommissionens mål om att EU ska bli världsledande på förnybar energi, bör också värmesektorn och transportsektorn inkluderas.

Underhåll i fokus i Fjärrvärmetidningen

Publicerat 2015-03-25. 15:08 i 2015

Nu är ett nytt nummer av Fjärrvärmetidningen ute och temat är för första gången underhåll. Ett tecken på att många företag går från tillväxt till en mer förvaltande roll.

Varför bryr sig Svensk Fjärrvärme om skattebefrielsen för vindkraft?

Publicerat 2015-03-23. 15:04 i 2015

Den 13 mars informerade regeringen om att de ingått avtal med den norska regeringen om att höja ambitionsnivån i elcertifikatssystemet och i samband med det föreslå för riksdagen att den skattefrihet som finns för egenproducerad vindkraftsel som inte levereras yrkesmässigt, ska begränsas. Detta var ett efterlängtat besked för Svensk Fjärrvärme.

Det var sista droppen olja i Karlstad

Publicerat 2015-03-19. 14:55 i 2015

Karlstad Energis nya fliseldade kraftvärmeverk, Heden Etapp 3 invigdes med pompa och ståt igår, onsdag 18 mars. Det betyder slutet för den sista resten olja i värme- och elproduktionen i Karlstad.

Värm vännerna med Fjärrvärmaren

Ditt sociala nätverk är som ett fjärrvärmenät. Med Fjärrvärmaren blir du värmeverket som producerar värme som dina Facebook- vänner behöver. Så testa Fjärrvärmaren för att skicka värmande hälsningar - kanske med fikainbjudan? Är ju trevligt att träffas IRL också! Till Fjärrvärmaren >>